Rondom Jong: depressiepreventie gericht op jongeren

Met Rondom Jong versterk je depressiepreventie op scholen en de ketensamenwerking in je regio rond jongeren.

Hoewel we steeds beter weten hoe we een depressie kunnen voorkomen en behandelen, vindt lang niet elke jongere die dat nodig heeft zelf de weg naar informatie en hulp.

Depressie is bij jongeren vaak lastig te herkennen. Is het puberaal gedrag of is er meer aan de hand? Jaarlijks heeft 1 op de 5 jongeren last van psychische problemen zoals angst en depressie en maakt naar schatting 1 op de 22 een depressie door. Dit zijn forse cijfers: in een klas van 25 leerlingen zijn er gemiddeld 5 leerlingen met psychische problemen en 1 met een depressie.

Betere samenwerking nodig

Effectieve depressiepreventie- en mentale weerbaarheidsprogramma’s zijn lang nog niet overal structureel ingevoerd op scholen. Het ontbreekt in gemeentes aan beleid, regie en een goede samenwerking op het gebied van depressiepreventie.

Ook is de sociale kaart niet altijd op orde, kennen organisaties elkaar soms niet en wordt de urgentie niet altijd gevoeld. Jongeren komen daardoor niet in beeld of raken zelfs uit beeld omdat niemand ze meer volgt.

Wegwijzer depressiepreventie jongeren

Met de Rondom Jong-wegwijzer kunnen organisaties dit beter regelen. Rondom Jong is een wegwijzer voor het versterken van depressiepreventie rond jongeren.

Voor wie is Rondom Jong?

Rondom Jong is voor initiatiefnemers: professionals die depressiepreventie voor jongeren een warm hart toedragen en daar actief mee aan de slag gaan.

Dit kan bijvoorbeeld een Gezonde School-adviseur van de GGD zijn, een zorgcoördinator op school, een gezondheidsmakelaar van de gemeente of een professional uit de GGZ.

Hoe werkt Rondom Jong?

Bij Rondom Jong staat de reis van de jongere die te maken kan krijgen met klachten van depressie centraal. In de reis zijn stappen opgenomen die een jongere kan doorlopen bij depressieve klachten, zoals het zoeken naar informatie over depressie op het internet, het volgen van een zelfhulpprogramma en de stap naar behandeling zetten.

Ketensamenwerking en concrete acties

Je gaat met andere professionals, zoals een jongerenwerker, jeugdverpleegkundige en sociaal wijkteammedewerker, in een aantal rondes aan de slag op een school, in de wijk of in de gemeente. Hier komen concrete acties uit.

Positieve pilot

In een pilot zijn positieve ervaringen opgedaan met Rondom Jong en kwamen er acties uit voort, bijvoorbeeld:

  • Professionals deskundig maken zodat ze beter depressieve klachten kunnen signaleren bij jongeren;
  • Een effectief preventieprogramma inzetten op school;
  • Een directe lijn met hulpverlening regelen.

Met Rondom Jong komt de keten op tafel en maak je die samen rond.

Aan de slag met Rondom Jong?

De materialen om aan de slag te gaan met Rondom Jong - zoals de handleiding en actiekaarten - zijn gratis beschikbaar in onze webshop.

> Bestel de materialen

Contact

Vragen over Rondom Jong beantwoorden we graag. Ook kunnen we helpen om Rondom Jong in te zetten. Neem daarvoor contact op met Linda Bolier van het Trimbos-instituut of Sabine Neppelenbroek van GGD GHOR Nederland.

Meerjarenplan Depressiepreventie
Rondom Jong – Wegwijzer voor het versterken van depressiepreventie rond jongeren – is onderdeel van het Meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS en is ontwikkeld door GGD GHOR Nederland, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Trimbos-instituut.

Webwinkel

Rondom Jong

> Rondom Jong

> Bestel de materialen

Training depressie signaleren bij kinderen en jongeren

Jongeren die somber of depressief zijn, geven wel signalen af, maar die zijn makkelijk  over het hoofd te zien. Tijdens deze training leert u om deze signalen beter te herkennen. U leert ook hoe u zelf het gesprek kunt aangaan en naar wie u kunt doorverwijzen.

> Bekijk de training