Stoppen met roken: feiten en cijfers

De meerderheid van de rokers wil nu of in de toekomst stoppen met roken. Ieder jaar voegen ruim 1 miljoen rokers de daad bij het woord en doen één of meer stoppogingen. De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig voordat het hen lukt om definitief te stoppen. Dat is niet gek, want roken is een echte verslaving.

Hulpmiddelen vergroten kans op succes

Gebruik van een hulpmiddel bij stoppen met roken vergroot de kans op succes. Er zijn verschillende methoden in omloop, maar ze zijn niet allemaal bewezen effectief. De methoden waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze werken staan beschreven in de Richtlijn behandeling tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Voor huisartsen bestaat er een behandelrichtlijn met dezelfde conclusies en aanbevelingen. Deze kennis is ook te vinden op de website ikstopnu.nl en bij thuisarts.nl.

Van de volgende hulpmiddelen is aangetoond dat deze de succeskans vergroten:

Begeleiding door middel van gesprekken is over het algemeen effectiever dan alleen zelfhulpmateriaal, zoals folders en online informatie. De effectiviteit van de hulp bij stoppen met roken is groter als deze wordt uitgevoerd door begeleiders die daarvoor opgeleid zijn. Deze zijn te vinden op de hulp in de buurt-kaart en in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Gebruik van hulpmiddelen

Het gebruik van een hulpmiddel bij stoppen met roken vergroot de kans op succes. In 2022 gebruikte 21% procent van de (ex-)rokers professionele begeleiding, nicotinevervangers of geneesmiddelen bij hun meest recente stoppoging. Ruim 65% gebruikte helemaal geen hulpmiddel. De kans dat een stoppoging slaagt is groter met goede ondersteuning.

(Bron: Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A middelen), Trimbos-instituut, RIVM en CBS, 2022)

Effecten van stoppen met roken op korte en lange termijn

Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd.

  • Na twintig minuten dalen de bloeddruk en hartslag;
  • Na twaalf uur is het koolmonoxidegehalte in het bloed weer normaal;
  • Na twee tot twaalf weken zijn de longfunctie en bloedsomloop verbeterd;
  • Na een tot negen maanden is de rokershoest weg en heeft de ex-roker meer adem;
  • Na een jaar is het verhoogde risico op coronaire hartziekten gehalveerd;
  • Na vijf tot vijftien jaar is het risico op een beroerte gelijk aan dat van een niet-roker;
  • Na tien jaar is het verhoogde risico op longkanker gehalveerd en het risico op andere kankersoorten verminderd;
  • Na vijftien jaar is het risico op coronaire hart- en vaatziekten gelijk aan dat van een niet-roker.

Meer informatie over stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken? Ga dan naar ikstopnu.nl of bel gratis de Stoplijn 0800-1995.