Behandeling van tabaksverslaving

Wil een patiënt stoppen met roken? Dan hebben zorgleners de belangrijke taak om een stoppen-met-rokenbehandeling aan te bieden. Een stoppen-met-rokenbehandeling kan uitgevoerd worden door personen die opgenomen staan in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, of door personen die BIG-geregistreerd zijn zoals een huisarts, verslavingsarts of psycholoog.

Richtlijnen behandeling tabaksverslaving

In Nederland is er een aantal richtlijnen omtrent behandeling van tabaksverslaving. De verschillende richtlijnen raden alle een bewezen effectieve ondersteuning aan bij stoppen met roken. Over minderen met roken zijn de meningen verdeeld, omdat de gezondheidswinst hiervan beperkt is en het vaak moeilijk wordt gevonden om vol te houden.

De bekendste richtlijnen zijn:

Naast alle richtlijnen, is er ook de Zorgstandaard Tabaksverslaving waarin beschreven staat waaraan de zorg voor tabaksverslaving moet voldoen.

Volgens de richtlijnen zijn er verschillende manieren om te stoppen met roken. Gedragsmatige begeleiding wordt als eerste keus aanbevolen, eventueel aangevuld met medicatie.

Manieren om te stoppen