Ketensamenwerking van stoppen-met-rokenzorg

Goede stoppen-met-rokenzorg bestaat uit een samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener. Als zorgverlener hoef je niet alles zelf te doen: het gaat uiteindelijk om ondersteuning van het stoppen met roken in een netwerkbenadering of zorgketen. Een stoppen-met-rokennetwerk of zorgketen bestaat uit zorgverleners die lokaal of regionaal betrokken zijn in de zorg rond stoppen-met-roken, inclusief zorgverleners die adviseren en verwijzen. Door onderling afspraken te maken ontstaat er een ketensamenwerking.

Voorbeelden lokale samenwerking

Zorgpad stoppen met roken

Tien regio’s in Nederland hebben zich tijdens de pilot ‘Lokale zorgpaden stoppen met roken’ (2019-2021) ingezet om een lokaal zorgpad stoppen met roken te ontwikkelen. In een zorgpad is vastgelegd hoe de optimale zorg voor de patiënt bereikt kan worden en welke zorgverleners (uit de nulde-, eerste-, en tweedelijnszorg) daarvoor verantwoordelijk zijn. De bevindingen uit de pilot hebben geleid tot de ontwikkeling van het Zorgpad stoppen met roken. Op deze website vindt u een blauwdruk van het zorgpad en mooie voorbeelden uit de praktijk.

Medisch specialisten (SKMS)

Doel van het SKMS project ‘Stop met roken zorg in het kwaliteitsbeleid medisch specialisten’ was om handvatten te bieden voor het opzetten en aansturen van regionale stoppen-met-rokenzorg, onder aanvoering van een medisch specialist in elk ziekenhuis (SMR-coördinator). Het project liep van 2021 tot 2024 en heeft een handboek opgeleverd met aanbevelingen voor regionale organisatie van stoppen-met-rokenzorg. Het handboek is gratis te downloaden.

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start zet zich in om meer (aanstaande) ouders te laten stoppen met roken en rookvrij te blijven. Zorgprofessionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorgkunnen kunnen samen een lokale taskforce starten, met als doel om de samenwerking rondom de Rookvrije Start te bevorderen.

Rookvrije zorg

De overheid en 70 maatschappelijke partijen hebben in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken ernaar te streven dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is de toolkit Rookvrije Zorg ontwikkeld. Deze toolkit bevat best practices uit algemene en academische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en GGZ-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn. Ook de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn van start gegaan.