Stoppen-met-rokenzorg in stappen

Ieder jaar doen naar schatting 1 miljoen mensen die roken een poging om te stoppen. Het merendeel doet dit zonder bewezen effectieve ondersteuning; hierdoor zijn de meeste stoppogingen niet succesvol.

Wat is stoppen-met-rokenzorg?

Hiermee wordt het hele traject rondom stoppen met roken bedoeld. Dit begint bij de vraag ‘rookt u?’ (signalering) en het adviseren om te stoppen. Daarna volgt de behandeling en wordt er gekeken hoe men gestopt kan blijven (terugvalpreventie)

Ook het verwijzen naar de meest passende stoppen-met-rokenzorg is een belangrijke taak voor zorgverleners. Daarbij is het belangrijk om te weten welke stoppen-met-rokenzorg wel en niet vergoed wordt.

Over al deze verschillende aspecten kun je op de volgende pagina’s meer lezen:

Kwetsbare groepen

Wil je weten hoe je rokers uit kwetsbare groepen in de samenleving kunt bereiken met de juiste stoppen-met-rokenzorg? In deze factsheet lees je welke stoppen-met-rokeninterventies geschikt zijn voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Ook op de website van Pharos kun je hier meer over lezen.