VBA+: advies- en verwijsmethode

Maar liefst 80% van alle rokers wil stoppen met roken; slechts een klein deel daarvan lukt het om zonder hulp te stoppen. Very Brief Advice Plus (VBA+) is een methode die zorg- en hulpverleners kan ondersteunen bij het gesprek over stoppen met roken. De methode zorgt ervoor dat rokers vaker terecht komen bij bewezen effectieve hulp.

Waarom Very Brief Advice+?

Very Brief Advice+ (VBA+) is een uitbreiding op het Very Brief Advice. Het meest vernieuwende aspect van VBA+ is het warm (of proactief) verwijzen. Bij warm verwijzen neemt de hulpverlener het initiatief om een vervolgafspraak voor de roker te maken. Uit verschillende studies blijkt dat rokers minder snel afhaken wanneer zij warm doorverwezen worden naar professionele hulp. Warm verwijzen heeft daarom altijd de voorkeur boven ‘koud’ verwijzen (bij koud verwijzen moet de patiënt zelf een vervolgafspraak maken bij een begeleider). Het kost iets meer tijd om warm te verwijzen (t.o.v. koud), maar uiteindelijk levert het ook meer op aangezien meer rokers zullen starten met een traject. De VBA+ methode staat ook wel bekend als Ask-Advise-Connect.

Hoe gaat u het gesprek aan? En hoe geeft u een stopadvies. Bekijk de verschillende stappen:

Stap 1: rookstatus uitvragen

Stap 2: adviseren

Stap 3: warm verwijzen

Tips om VBA+ toe te passen

In de praktijk kunt u tegen knelpunten aanlopen in de toepassing van VBA+. Hieronder vindt u een overzicht van knelpunten met concrete tips die u mogelijk kunnen helpen.