Psychische gezondheid in de wijk

De ambulantisering in de GGZ doet een groot beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Met online trainingen (e-learnings) versterken we sociale wijkteams, op het gebied van depressie- en verslavingspreventie.

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen in de GGZ doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met depressie en verslavingsproblematiek. Vaak in combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplines die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Om de kennis van depressie bij wijkteams te vergroten, heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland een e-learning PLUS ontwikkeld. Deze training bestaat uit:

Na de training kunnen wijkteams depressie beter signaleren en bespreken, beter doorverwijzen en samenwerken.

> Download de handreiking (pdf)

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus Signaleren van depressie leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

> Bestel deze training

Stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden maatwerk

Deze factsheet geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de successen en leerpunten uit de drie initiatieven die subsidie ontvingen in het kader v...

Lees meer >

Sociale determinanten van mentale gezondheid

Er is groeiende politieke aandacht voor de preventie van psychische stoornissen. Naast signalen over afnemende mentale gezondheid is er in Nederland spr...

Lees meer >

Het begint bij begrip

Het project Welkome Wijk werkt met lokale bewustwordingsbijeenkomsten aan het bevorderen van sociale inclusie en het verminderen van stigma rondom mense...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel