Stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden maatwerk

Resultaten onderzoek

Deze factsheet geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de successen en leerpunten uit de drie initiatieven die subsidie ontvingen in het kader van de Stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden maatwerk. Doel hiervan is om initiatieven te stimuleren die in het zorglandschap van de jeugdregio’s Flevoland en Utrecht nodig zijn om:

  • Uithuisplaatsingen te voorkomen;
  • Een tijdige en goede terugkeer naar huis of zelfstandig wonen te realiseren;
  • Het patroon van het verplaatsen van kinderen te doorbreken bij meerdere, langlopende en complexe vragen.
Auteur A. Knispel, A. Lempens, J. Dekema
Jaar

Pagina's

8

Auteur

, ,

SKU AF2049
Category Factsheets