Het begint bij begrip

Welkome Wijk – Opbrengsten van pilots in vier regio’s

Het project Welkome Wijk werkt met lokale bewustwordingsbijeenkomsten aan het bevorderen van sociale inclusie en het verminderen van stigma rondom mensen met psychische kwetsbaarheden. De impact en werkzame factoren zijn onderzocht in vier regio’s Arnhem; Nijmegen, Beuningen en Heumen; Hoorn en Koggenland; Houten. Het project is uitgevoerd door MIND (voorheen Samen Sterk zonder Stigma) en Movisie, het begeleidend onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Trimbos-instituut.

Auteur M. Planije, N. van Erp, A. Brummel
Jaar

Pagina's

8

Auteur

, ,

SKU AF2019
Category Factsheets