Effecten van Huis-aan-huis aan het werk

Samenvatting

Net als elders in Europa kennen de Nederlandse steden wijken waar sociale problemen zich op lijken te stapelen. De Schilderswijk in Den Haag is daarvan een van de meest bekende voorbeelden. Het is heel lastig gebleken om een goed antwoord te bieden voor die problemen. Dat bleek onder andere uit deelname van de wijk aan het 'Krachtwijkenproject'. De wijk bleek op verschillende gebieden achteruit te zijn gegaan in vergelijking met de jaren daarvoor, zoals een afname in het gevoel van leefbaarheid en sociale cohesie. Ook was de sociale en maatschappelijke participatie van de Schilderswijkers minder goed dan die van andere burgers in Den Haag.

Eén van de problemen die de gemeente Den Haag aan wilde pakken is de genoemde beperkte participatie van de bewoners van de Schilderswijk. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedacht daarvoor een nieuwe interventie: “Huis-aan-Huis aan het Werk (HHW)”. Voornaamste doel van HHW was om mensen uit de doelgroep te helpen om hun maatschappelijke participatie te verbeteren en daarbij het voor ieder persoonlijk hoogst haalbare niveau te bereiken.

Het Trimbos-instituut werd gevraagd om een degelijk effectonderzoek te doen naar HHW. Voor de gemeente zelf was het belangrijk om inzicht in effecten van de aanpak te krijgen, omdat op termijn mogelijk meer gezinnen geholpen zouden kunnen worden met zo'n benadering. Om de doorontwikkeling van de aanpak zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werd het ook wenselijk geacht dat het onderzoek goed inzicht zou geven in de inhoud van de aanpak en de eerste ervaringen ermee.

Auteur M. Haggenburg, N. van Erp, M. Tuynman, M. van Vugt, H. Kroon, H. Michon
Auteur

, , , , ,

Pagina's

18

Jaar

SKU af1426
Category Rapporten