Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel

Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren

Is kleinschalige wijkgerichte zorg, zoals geboden in de gemeente Gemert-Bakel, kosteneffectiever dan een vergelijkingsgemeente die niet op deze manier werkt? En wat maakt deze manier van werken waardevol voor betrokkenen?

Deze uitgave beantwoordt bovenstaande vragen op basis van een evaluatie die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd. De evaluatie is gefinancierd door het CZ Fonds en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast biedt de uitgave aanknopingspunten voor andere gemeenten op het gebied van wijkgericht werken, alsmede aanbevelingen voor nader onderzoek.

Auteur M. Veerbeek, C. van der Velden, J. Lokkerbol, B. Willemse, A.M. Pot
Auteur

, , , ,

Pagina's

59

Jaar

SKU af1340
Category Rapporten