Betere signalering en aanpak van depressieve klachten

Mensen met depressieve klachten vragen meestal niet uit zichzelf om hulp. Daarom hebben we een handreiking en e-learning ontwikkeld waarmee wijkteams en zorprofessionals depressie beter kunnen signaleren en aanpakken.

Veel mensen hebben last van depressieve gevoelens of klachten. Depressieve gevoelens komen meestal niet alleen. Ze kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn van de situatie waarin mensen verkeren. Denk aan relatieproblemen, schulden, problemen op het werk. Of iemand aanleg heeft voor somberheid of neerslachtigheid telt ook mee.

Praten over depressie vaak nog taboe

Belangrijk om te weten is dat depressieve klachten zich op veel verschillende manieren kunnen uiten – het is vaak niet aan de buitenkant (in gedrag) te zien. Maar: praten over depressieve gevoelens is voor veel mensen en professionals nog taboe. Vaak zijn depressieve klachten geen onderwerp van de hulpvraag aan het sociale wijkteam.

Depressie beter signaleren en bespreken

Toch zouden depressieve gevoelens en klachten wel gesignaleerd en besproken moeten worden, en – als nodig – moeten cliënten gemotiveerd en doorverwezen worden naar passende activiteiten of zorg. Want: depressieve gevoelens en klachten kunnen problemen veroorzaken, in stand houden of verergeren. En ze kunnen een adequate aanpak van andere problemen hinderen.

Handreiking voor depressiepreventie in de wijk

Daarom hebben we een handreiking ontwikkeld die beschrijft hoe wijkprofessionals hun kennis kunnen vergroten op het gebied van herkennen en signaleren van depressieve klachten van cliënten, het bespreekbaar maken ervan én de mensen doorverwijzen (als nodig) naar passende activiteiten, ondersteuning en/of zorg. Doordat wijkprofessionals samen dit traject doorlopen, wordt een basis gelegd voor depressiepreventie in de wijk.

De handreiking is voor:

  • beleidsadviseurs in wijken en gemeenten
  • GGD’en
  • ROS’sen
  • wijkprofessionals (wijkteams, zorg en welzijn)
  • anderen die zich willen inzetten voor de vormgeving van depressiepreventie in de wijk.

Bestel gratis

E-learning signaleren depressie

Met de online cursus 'Signaleren depressie' leert u in zes lessen van ongeveer een half uur hoe u depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten herkent en bespreekt. Daarnaast leert u wat u kunt doen om depressie te voorkomen.

Meer informatie en bestellen