Psychische stoornissen

« Terug naar begrippenlijst

Psychische stoornissen, ook wel psychische aandoeningen genoemd, zijn mentale gezondheidscondities die voldoen aan diagnostische criteria van de ICD-10 en/of DSM-5. Diagnostische criteria kunnen betrekking hebben op de duur en ernst van de symptomen, en de mate waarin de symptomen gepaard gaan met lijden of functionele beperkingen in het dagelijks leven.