Nieuws |

Alcoholgebruik onder volwassenen gelijk sinds 2020

Het alcoholgebruik onder volwassen Nederlanders is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Tussen 2014 en 2020 daalde het alcoholgebruik onder volwassen Nederlanders. Daarna is het alcoholgebruik grotendeels gestabiliseerd. Dit is te zien in de nieuwe infographic ‘Alcoholgebruik in Nederland in 2022’ waarin cijfers uit verschillende landelijke onderzoeken worden samengevat. In de infographic is voor het eerst informatie opgenomen over riskant drinken en een alcoholstoornis.

Bijna 8 op de 10 volwassenen drinkt weleens alcohol. Minder dan de helft (43,5%) van de volwassen Nederlanders houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad “Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag”. Tussen 2014 en 2020 is het aandeel volwassen Nederlanders dat zich aan dit advies houdt gestegen, maar sinds 2020 is dit gestabiliseerd.

Riskant drinken

In de infographic zijn nu ook cijfers opgenomen over het aantal mensen dat riskant drinkt. Hierbij staan de gevolgen van het alcoholgebruik centraal, niet de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt. 13,5% van de volwassenen drinkt riskant. Zij ervaren lichamelijke, sociale of mentale problemen door het alcoholgebruik. Het gaat hierbij vaker om mannen (18,7%), jongvolwassenen (25,9%) en hoog opgeleiden (18,2%). Het percentage mensen dat riskant drinkt was in 2020 lager dan in voorgaande jaren (11,9%), maar is in 2022 weer terug op het niveau van 2016 (13,5%).

Alcoholstoornis

Slechts een deel van de mensen die riskant drinken heeft ook een stoornis in het gebruik van alcohol (alcoholstoornis), zoals vastgesteld volgens de criteria uit het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM). Een alcoholstoornis kenmerkt zich door flinke beperkingen door het alcoholgebruik, zoals controleverlies. Deze stoornis komt voor bij ruim 1 op de 20 volwassenen (5,4%). Het aantal mensen met een alcoholstoornis is in de afgelopen 12 jaar niet significant gestegen.

Meer informatie

 

  • De cijfers in de infographic zijn afkomstig uit drie landelijke onderzoeken:
    • Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut, 2014-2022.
    • LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS, 2016-2022.
    • Ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. (2022). NEMESIS. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking.
Marlous Tuithof
Wetenschappelijk medewerker Epidemiologie
Camilla de Jong
Projectleider Alcoholpreventieprojecten