Stoornis in het gebruik van alcohol

« Terug naar begrippenlijst

Volgens de DSM is er sprake van een stoornis in het gebruik van alcohol bij een problematisch patroon van alcoholgebruik dat leidt tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk. De vierde editie van de DSM hanteerde hierbij een onderscheid tussen alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. In de DSM-5 zijn deze afzonderlijke stoornissen samengevoegd tot één stoornis in het gebruik van alcohol met een ernstindicator (lichte, matige of ernstige stoornis) [1]. Zie item ‘Stoornissen in het gebruik van alcohol volgens de DSM-5’.

1. Sigling, H. (2016). Van DSM IV-TR naar DSM-5: Middelengebruik en gedragsverslavingen. Verslaving, 12(4), 228-239.