Marlous Tuithof

Expertise

Marlous Tuithof is gezondheidswetenschapper. In juli 2015 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar wie in de algemene bevolking een stoornis in het gebruik van alcohol ontwikkelt, waarom de één herstelt en de ander niet, en wie er met deze alcoholproblemen in de zorg komt. Als wetenschappelijk medewerker bij het programma Epidemiologie en Research support werkt ze mee aan grote bevolkingsstudies zoals NEMESIS-2 en het Peilstationsonderzoek scholieren.

Inspiratie en missie

Mijn werk richt zich op wetenschappelijke vraagstukken die ook maatschappelijk relevant zijn. Bijvoorbeeld: Welke aspecten van mantelzorg verlenen hangen samen met een depressieve stoornis? Hoeveel jongeren en volwassen hebben een risicovol drinkpatroon? Wie komt in de zorg vanwege psychische stoornissen? Door middel van kwalitatief goed onderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan de beantwoording van dit soort vragen.

Lopende projecten

  • Longitudinale bevolkingsstudie naar psychische aandoeningen in de volwassen bevolking in Nederland (NEMESIS-2)
  • Landelijk onderzoek naar tabaks-, alcohol en drugsgebruik onder Nederlandse scholieren: Peilstationsonderzoek scholieren
  • Ontwikkeling generieke module Psychische stoornissen en LVB
  • Wetenschappelijke publicaties en peer review voor internationale wetenschappelijke tijdschriften

Links