• Zoek
  • NL / EN

Sociale wijkteams en verslavingspreventie

Alcohol- of drugsgebruik speelt vaak een rol in huiselijk geweld, schooluitval, schulden en verstoorde sociale relaties. Sociale wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers met hulpvragen op dit gebied.

Hulpvragen waar sociale wijkteams mee te maken hebben, gaan vaak over iets anders dan alcohol- en drankgebruik. Toch speelt gebruik van alcohol of drugs geregeld een rol in de problemen. Alcohol-of drugsgebruik kan problemen verergeren of in stand houden en de ontwikkelingskansen van toekomstige generaties belemmeren. Het is dus belangrijk dat medewerkers van wijkteams overmatig middelengebruik kunnen signaleren en (laten) aanpakken. Vooral omdat slechts een klein percentage van de mensen met overmatig alcohol- of drugsgebruik hulp zoekt en krijgt.

Uit een verkenning van het Trimbos-instituut blijkt dat sociale wijkteams nog onvoldoende toekomen aan verslavingspreventie ofwel vroegtijdige signalering en interventie bij alcohol- en drugsgebruik. Dat komt omdat de teams in het algemeen nog zoeken naar hun invulling van preventief werken. Maar het heeft ook te maken met een tekort aan kennis en vaardigheden rondom signalering en aanpak van problematisch middelengebruik en verslaving. Verder is er meer samenwerking nodig tussen de sociale wijkteams en de verslavingszorg, inclusief de afdelingen verslavingspreventie.

Deskundigheidsbevordering

Preventiewerkers van de verslavingszorg geven trainingen in het signaleren van alcohol en drugsgebruik en gesprekssvoering. Daarnaast ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met enkele instellingen voor verslavingszorg de e-learning OPEN EN ALERT. Het programma bestaat uit twee delen: een basiscursus met informatie over de werking van alcohol en drugs en de risico’s. Het tweede deel gaat over het in gesprek komen met cliënten die mogelijk alcohol of drugs gebruiken.

De e-learning is gemaakt voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking. In een aantal filmpjes zijn verschillende gesprekstechnieken te zien. Een regelmatige opfrisbijeenkomst met een preventiewerker van de regionale instelling voor verslavingszorg kan ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden beter beklijven.
Zie voor meer informatie: www.openenalert.nl/materialen

Werkconferentie

Op 20 september 2016 organiseerden het Trimbos-instituut en Verslavingspreventie Nederland (VPN) een werkconferentie over het thema Verslavingspreventie en de sociale wijkteams”. Hieronder kunt het verslag en de powerpointpresentatie van Els Bransen downloaden.

Op de hoogte blijven?

Wilt u informatie ontvangen over bijeenkomsten, documenten of nieuwe projecten rondom het thema verslavingspreventie en de sociale wijkteams? Stuur dan een e-mail met uw naam en functie naar de postbus sociale wijkteams: verslavingspreventie SW@trimbos.nl.