Sociale wijkteams aan de slag met depressiepreventie in wijk

Sociale wijkteams aan de slag met depressiepreventie in wijk

Wijkteams hebben goede ervaringen opgedaan met de e-learning PLUS 'Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen door te verwijzen. “Deze training opent je ogen.”

Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de wijk. Psychische problematiek (van lichte klachten tot een zware depressie) speelt daarbij vaak een rol. Vier gemeenten deden mee met een training waardoor wijkprofessionals meer inzicht krijgen in depressieve klachten en depressie, hoe dit te signaleren en bespreken en wat zij kunnen doen.

E-learning PLUS: online training én intervisie

Bij ‘Depressiepreventie in de wijk’ volgen wijkprofessionals – werkzaam in dezelfde wijk – de online training ‘Signaleren depressie’. Dat doen zij individueel, maar wel tegelijkertijd. Daarna ontmoeten zij elkaar op twee intervisiebijeenkomsten. Zij verdiepen hun kennis en werken aan een betere samenwerking. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige brengen inzichten uit de praktijk.

De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut en beschreven in een handreiking. Vier gemeenten hebben de training ‘Depressiepreventie in de wijk’ gevolgd. Uit de evaluatie blijkt dat 79 procent van de wijkprofessionals de werkwijze nog altijd toepast in de dagelijkse praktijk.

Ik vind het een zeer nuttige training die je kennis biedt en aanscherpt, je ogen opent en daarnaast een voorzet doet om meer verbinding te leggen met andere hulpverleners en instellingen doordat je samen de training volgt

– Deelnemer e-learning PLUS

Handreiking helpt gemeenten op weg

Beleidsadviseurs in wijken en gemeenten, GGD’en en ROS’sen vinden in de handreiking praktische informatie om de e-learning PLUS ‘Depressiepreventie in de wijk’ te organiseren.

Meer over dit thema

Signaleren depressie

ONLINE CURSUS – In zes lessen van 20 tot 30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij cliënten/patiënten te herkennen en adequate actie te ondernemen.

Meer info