Handreiking helpt met inzet ervaringsdeskundigheid in wijkteams

Handreiking helpt  met inzet ervaringsdeskundigheid in wijkteams

Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen wijkteams zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen beter ondersteunen. Dat blijkt uit een pilot in zes gemeenten waar wijkteams en zelfregiecentra de krachten bundelden.

De geleerde lessen uit de pilot zijn beschreven in de gratis ‘Handreiking Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams.’ Daarnaast bevat de handreiking geleerde lessen en praktische aanwijzingen voor succesvolle samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen.

In zes pilot-gemeenten Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht en Zutphen gingen wijkteams en zelfregiecentra samenwerken. Dat droeg bij aan gezamenlijke, individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten (zoals themabijeenkomsten en herstelgroepen) en wederzijdse kennisuitwisseling en consultatie (zie factsheet De kracht van ervaring).

Wijkbewoners positief

De betrokken bewoners zijn positief over de contacten met ervaringsdeskundigen. Ze ervaren herkenning, acceptatie en gelijkwaardigheid dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen. De groepsactiviteiten bieden de bewoners structuur en een zinvolle dagbesteding. Door deze activiteiten ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen en nieuwe perspectieven op de toekomst.

Randvoorwaarden en borging

Draagvlak bij managers en teams, super- en intervisie, goede voorlichting en communicatie blijken van groot belang voor de succesvolle inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook is aandacht nodig voor continuïteit en borging, door de aanpak te verankeren in bestaande procedures en werkwijzen.

Meer over dit thema