Zorgstandaarden

Voor depressieve stoornissen en angststoornissen zijn zorgstandaarden ontwikkeld. De zorgstandaarden beschrijven het gehele zorgcontinuüm voor een bepaalde psychische aandoening vanuit het perspectief van de patiënt. Ook beschrijven de zorgstandaarden expliciet de organisatie van het zorgproces.

Aan de zorgstandaarden voor depressie en angststoornissen liggen meerdere richtlijnen ten grondslag liggen, waaronder de multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van depressie en angststoornissen.

De zorgstandaarden, generieke modules en bijpassende richtlijnen vormen samen de kwaliteitsstandaarden voor goede zorg. Voor alle partijen in de zorg (patiënten en naasten, zorgverleners, zorgbestuurders, beleidsmakers en toezichthouders) maken de kwaliteitsstandaarden inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in de zorg. De kwaliteitsstandaarden zijn richtinggevend voor het maken van keuzes over de in te zetten zorg.