Richtlijnen voor behandeling depressie en angst

Voor professionals die zich bezighouden met de behandeling van depressie en angststoornissen, stellen we richtlijnen beschikbaar. Deze bieden houvast om samen met de patiënt te beslissen over een passende aanpak, te evalueren en behandelingen bij te stellen.

Voordelen behandeling volgens richtlijnen

Depressie kent verschillende verschijningsvormen en kan zich op elke leeftijd voordoen. Dit geldt ook voor angststoornissen. Behandeling volgens de richtlijnen houdt rekening met ernst, duur en beloop van de klachten en met persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de richtlijnen kunnen zorgverleners en patiënten samen beslissen over een passende aanpak. De richtlijnen geven aanwijzingen voor tijdig evalueren en bijstellen van de behandeling door overstappen op beter passende interventies. Vermijden van medicamenteuze overbehandeling en het voorkómen van verergering of terugval zijn hierbij belangrijk.

Kennis uit wetenschap en praktijk

De aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, praktijkkennis van zorgverleners en voorkeuren van patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Hierbij zijn vele beroepsgroepen, cliënten- en familieorganisaties betrokken.

Beschikbare richtlijnen

Centrum voor Kwaliteitsstandaarden

In ons Centrum voor Kwaliteitsstandaarden vindt u meer (informatie over) GGZ-richtlijnen.

Toolkit Preventie postpartum depressie

De toolkit ‘Preventie postpartum depressie’ bevat diverse tools die je als zorgprofessional kunnen ondersteunen om samen met andere ketenpartners preven...

Lees meer >

Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen in de forensische zorg

Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen in de...

Lees meer >

Implementatie van de Yucelmethode

De Yucelmethode is ontworpen om hulpvragers (mensen, gezinnen, families) te helpen om vanuit hun eigen kracht en met tijdelijke ondersteuning hun proble...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel