Cultuursensitieve kortdurende behandeling voor Turkse en Marokkaanse cliënten

Het Trimbos-instituut is samen met Indigo in het voorjaar gestart met de ontwikkeling van een cultuursensitieve generalistische kortdurende behandeling (GKB). Deze variant van kortdurend behandelen is een bewezen (kosten) effectieve interventie gericht op het verkrijgen van verbeterde controle over psychische klachten en het stimuleren van zelfredzaamheid.

De GKB wordt in Nederland op grote schaal toegepast in de Generalistische Basis GGZ, maar blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de culturele achtergrond van Turkse en Marokkaanse cliënten.

Laagdrempelig
In de praktijk bestaat behoefte aan een cultuursensitieve variant. Gekozen is voor een laagdrempelig format, zogenaamde narratieve tv-afleveringen die via internet en DVD aangeboden kunnen worden. Het doel is om Turkse en Marokkaanse cliënten een passende behandeling te bieden waardoor onder- en overbehandeling voorkomen wordt.

De productie is in handen van HotelRebel. Met een enthousiaste werkgroep bestaande uit hulpverleners/experts uit Indigo Utrecht, NOAGG, Indigo Gelderland en de Parnassia Academie is input geleverd voor het scenario van de afleveringen. Afgelopen weken zijn al opnamen gemaakt (zie foto).

Evaluatie
In het voorjaar van 2015 is de interventie gereed en wordt gestart met een evaluatie (pre-experimenteel design) waarin de meerwaarde wordt onderzocht voor deze doelgroep. We verwachten dat door gebruik van deze interventie de behandeling sneller op gang kan komen en daardoor korter zal zijn, de drop-out vermindert, de kwaliteit van leven toeneemt en verwijzingen naar de specialistische GGZ kunnen worden voorkomen.
Wanneer de meerwaarde in de pilot wordt aangetoond wordt de cultuursensitieve interventie breed toegankelijk voor de Generalistische Basis GGZ en POH-GGZ.

Het project wordt gefinancierd door fonds NutsOhra en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Meer informatie
Ireen de Graaf, projectleider, Trimbos-instituut, igraaf@trimbos.nl
Bea Tiemens, co-projectleider, Bea@indigoservice.org

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)