Richtlijnen voor behandeling depressie en angst

Voor professionals die zich bezighouden met de behandeling van depressie en angststoornissen, stellen we richtlijnen beschikbaar. Deze bieden houvast om samen met de patiënt te beslissen over een passende aanpak, te evalueren en behandelingen bij te stellen.

Voordelen behandeling volgens richtlijnen

Depressie kent verschillende verschijningsvormen en kan zich op elke leeftijd voordoen. Dit geldt ook voor angststoornissen. Behandeling volgens de richtlijnen houdt rekening met ernst, duur en beloop van de klachten en met persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de richtlijnen kunnen zorgverleners en patiënten samen beslissen over een passende aanpak. De richtlijnen geven aanwijzingen voor tijdig evalueren en bijstellen van de behandeling door overstappen op beter passende interventies. Vermijden van medicamenteuze overbehandeling en het voorkómen van verergering of terugval zijn hierbij belangrijk.

Kennis uit wetenschap en praktijk

De aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, praktijkkennis van zorgverleners en voorkeuren van patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Hierbij zijn vele beroepsgroepen, cliënten- en familieorganisaties betrokken.

Beschikbare richtlijnen

Centrum voor Kwaliteitsstandaarden

In ons Centrum voor Kwaliteitsstandaarden vindt u meer (informatie over) GGZ-richtlijnen.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Jolanda  Meeuwissen

Stuur een bericht aan contactpersoon Jolanda Meeuwissen of bel +31 (0)30 - 2959(304)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg
1 juni 2018 - Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het 'Herstelondersteunend..
Generieke module zorgt voor afstemming zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
2 november 2017 - De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle..
Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar
26 oktober 2017 - De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Spijker, J., Meeuwissen, J., Kroon, H., & Splunteren, P. van (2018). Organisatie van zorg bij comorbiditeit van psychische stoornissen. In P. Spinhoven, C. Bockting, E. Ruhe, & J. Spijker (red.), Comorbiditeit van psychische stoornissen (pp. 165-176). Utrecht: de Tijdstroom.

Wijnen, B.F.M., Gils, P.F. van, Kinderen, R.J.A. de, & Evers, M.A.A. (2017). Tijd voor uniformiteit tussen maatschappelijke kosten-batenanalyses en economische evaluaties in de zorg. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 95(1), 15-17. doi:10.1007/s12508-017-0001-5

Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., & Saxena, S. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: A global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry(April), 1-10. doi:10.1016/S2215-0366(16)30024-4

Meer publicaties over dit onderwerp