Richtlijnen voor behandeling depressie en angst

Voor professionals die zich bezighouden met de behandeling van depressie en angststoornissen, stellen we richtlijnen beschikbaar. Deze bieden houvast om samen met de patiënt te beslissen over een passende aanpak, te evalueren en behandelingen bij te stellen.

Voordelen behandeling volgens richtlijnen

Depressie kent verschillende verschijningsvormen en kan zich op elke leeftijd voordoen. Dit geldt ook voor angststoornissen. Behandeling volgens de richtlijnen houdt rekening met ernst, duur en beloop van de klachten en met persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de richtlijnen kunnen zorgverleners en patiënten samen beslissen over een passende aanpak. De richtlijnen geven aanwijzingen voor tijdig evalueren en bijstellen van de behandeling door overstappen op beter passende interventies. Vermijden van medicamenteuze overbehandeling en het voorkómen van verergering of terugval zijn hierbij belangrijk.

Kennis uit wetenschap en praktijk

De aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, praktijkkennis van zorgverleners en voorkeuren van patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Hierbij zijn vele beroepsgroepen, cliënten- en familieorganisaties betrokken.

Beschikbare richtlijnen

Centrum voor Kwaliteitsstandaarden

In ons Centrum voor Kwaliteitsstandaarden vindt u meer (informatie over) GGZ-richtlijnen.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Jolanda  Meeuwissen

Stuur een bericht aan contactpersoon Jolanda Meeuwissen of bel +31 (0)30 - 2959(304)


Nieuws

Zorgstandaarden Angstklachten en Bipolaire stoornissen beschikbaar
19 oktober 2017 - De Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen zijn vanaf heden..
Welke behandeling heeft uw voorkeur bij angst of depressie?
16 mei 2017 - Wij zoeken mensen tussen de 18 en 65 jaar met depressieve klachten of met angstklachten die voor deze klachten worden..
Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie online
19 december 2016 - De jeugdgezondheidszorg kan vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde JGZ-richtlijn Depressie. Deze richtlijn is..

Publicaties

Sinnema, H., Terluin, B., Volker, D., Wensing, M., Balkom, A. van. (2018). Factors contributing to the recognition of anxiety and depression in general practice. BMC Family Practice, 19(99). doi:10.1186/s12875-018-0784-8

Hermens, M.L.M., Oud, M., Sinnema, H., Nauta, M.H., Stikkelbroek, Y., Duin, D. van, Wensing, M. (2015). The multidisciplinary depression guideline for children and adolescents: an implementation study. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(10), 1207-1218. doi:10.1007/s00787-014-0670-4

Meeuwissen, J., Gool, R. van, Hermens, M., & Meijel, B. van (2015). Leefstijlbevordering bij mensen met een ernstige psychische aandoening: Een nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 4. doi:10.1007/s12468-015-0036-z

Meer publicaties over dit thema