Toolkit Preventie postpartum depressie

De toolkit ‘Preventie postpartum depressie’ bevat diverse tools die je als zorgprofessional kunnen ondersteunen om samen met andere ketenpartners preventie van postpartum depressie in de eigen praktijk of regio vorm te geven. Professionals die hiermee aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de JGZ, verloskundigen (eerstelijns en klinisch), kraamverzorgenden, huisartsen, POHs-GGZ en psychologen. De tools zijn ontwikkeld binnen het landelijke Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het Ministerie van VWS, in samenwerking met diverse partijen. Lees meer over het project

Preventie van postpartum depressie doe je door:

1) je team te scholen in preventie van postpartum depressie;
2) goed samen te werken met partners in de geboortezorg en daarbuiten;
3) informatie en tips te geven aan de moeders (& partners);
4) tijdig depressieve klachten te signaleren;
5) zo nodig door te verwijzen naar laagdrempelige activiteiten, preventieve zorg of behandeling.

In de Toolkit preventie van PPD zit het gereedschap voor zorgprofessionals om dit te gaan doen:

Bewustwording doelgroep en naasten:

  • Folder ‘Waar is de roze wolk’ in A4 en A5 (Nederlands, Engels)
  • Poster ‘Waar is de roze wolk’
  • Wachtkamerfilmpje ‘Waar is de roze wolk’
  • ‘Moodmeter’ voor anderstaligen en laaggeletterdheid (inclusief moodmeter vaders)
  • Tips voor partners en naasten I Angst en depressie (Nederlands)
  • Podcastserie ‘Zwarte muisjes’, over psychische problemen rond de zwangerschap

De toolkit is te downloaden als zipbestand.

Jaar

SKU AF2046
Category Toolbox