Suïcidepreventie via massamedia

het zoeken naar hulp stimuleren / Projectrapportage

Ieder jaar overlijden ruim 1800 mensen door suïcide (zelfdoding). Berichten in de massamedia (bijv. in kranten) spelen daar mogelijk een belangrijke rol in. In een groot aantal wetenschappelijke studies is aangetoond dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen (bijv. nieuwsberichten) over een overlijden door suïcide. Aan de andere kant bestaan er ook aanwijzingen dat bepaalde informatie in media-uitingen mensen kan weerhouden van suïcide. Over welke informatie deze positieve invloed kan hebben, is helaas veel minder bekend. Het doel van dit project is dan ook om meer te weten te komen over hoe massamedia eraan kunnen bijdragen dat mensen hulp zoeken bij suïcidaliteit.

Auteur L. van Leeuwen
Auteur

Pagina's

37

SKU af1652
Category Rapporten