Online zelfhulp alcohol in de huisartsenzorg

Online zelfhulp alcohol in de huisartsenzorg

Binnenkort start het Trimbos-instituut, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap, een implementatieonderzoek naar het begeleid aanbieden van online zelfhulpprogramma’s voor alcohol, zoals drinktest.nl en minderdrinken.nl, in de huisartsenzorg.

Vorig jaar is een model ontwikkeld voor dit blended aanbod. In het onderzoek gaan we na of dit model bruikbaar is voor het tijdig opsporen en behandelen van alcoholproblematiek. Kern van het model is de inzet van de module praktijkondersteuning ggz (POH-GGZ) bij de begeleiding van patiënten die een online zelfhulpprogramma volgen.

Voordelen
De voordelen zijn dat de huisarts tijd bespaart en toch via de POH-GGZ een vinger aan de pols houdt. Tevens neemt door de extra gesprekken de effectiviteit van de online programma’s toe. In het artikel Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem in het tijdschrift Medisch Contact van deze week kunt u hier meer over lezen.

Deelnemers gezocht
Wij zoeken nog (zorggroepen van) huisartsen en POH-GGZ medewerkers die willen deelnemen aan deze implementatiestudie. Ook praktijken die al gestart zijn met het (begeleid) aanbieden van online zelfhulpprogramma’s op het gebied van alcoholproblematiek zijn van harte. Deelnemende huisartsenpraktijken ontvangen begeleiding vanuit het Trimbos-instituut en nemen gratis deel aan een STiP-cursus Problematisch alcoholgebruik.

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst vindt plaats op 14 april van 17.00 uur – 21.00 uur.

Zie bijgaande flyer voor meer informatie.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)