Ruimte voor verbetering in toepassen richtlijn Depressie bij jeugd

Ruimte voor verbetering in toepassen richtlijn Depressie bij jeugd

Een doelgericht en systematisch implementatieproject voor de richtlijn Depressie bij jeugd lijkt zijn vruchten af te werpen, maar er blijft ruimte voor verdere verbetering bij sommige van de richtlijnaanbevelingen. Dat is de conclusie van een implementatie onderzoek van het Trimbos-instituut naar de richtlijn Depressie bij jeugd.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift European Child and Adolescent Psychiatry. Doel van het onderzoek was om de mate van implementatie te evalueren en factoren te identificeren die het toepassen van de richtlijnaanbevelingen beïnvloeden.

Multidisciplinaire teams
Aan het onderzoek deden zes multidisciplinaire teams in GGz instellingen mee. Alle GGz teams stelden met advies van experts een eigen implementatieplan op. Hierin werden elementen uit de Doorbraakmethode opgenomen, gecombineerd met ‘tailored’ implementatie strategieën. Dat wil zeggen, de implementatie strategie was op maat gemaakt voor het betreffende team. Deze ‘tailored’ implementatie strategieën werden gekozen op basis van belemmeringen die de teams ervoeren in het toepassen van de richtlijn.

Verbeterthema’s
De deelnemende teams werkten aan vijf verbeterthema’s: het gebruik van een screeningsinstrument, het gebruik van een semigestructureerd interview of diagnostisch instrument, het meten van de ernst van de depressie (mild, matig of ernstig), het toepassen van een stepped care behandeling, en het monitoren van de response van de patiënt op de behandeling.

Conclusies
De mate van toepassen van de aanbevelingen op deze thema’s wisselde van 32% (monitoren van de behandelresponse) tot 77% (meten van de ernst van de depressie). Veel factoren bleken van invloed op het kunnen toepassen van de richtlijnaanbevelingen. Voorbeelden zijn de beschikbare tijd, de beschikbaarheid van zorgverleners die de betreffende behandeling kunnen uitvoeren, de vaardigheden en attituden van zorgverleners, en elektronische reminders voor het tijdig afnemen van instrumenten.

Om de toepassing van de richtlijn in de praktijk te bevorderen zouden de ervaringen van zorgverleners vanuit het implementatieproject meegenomen moeten worden bij de herziening van de richtlijn.

Hermens MLM, Oud M, Sinnema H, Nauta MH, Stikkelbroek Y, van Duin D, Wensing M. The multidisciplinary depression guideline for children and adolescents: an implementation study. Eur Child Adolesc Psychiatry DOI 10.1007/s00787-014-0670-4.

Het artikel kunt u hier vinden.

Verwante documenten:

Addendum Jeugd bij de multidisciplinaire richtlijn depressie.
Gratis downloaden via:
http://www.ggzrichtlijnen.nl/

Samenvattingskaart Depressie bij jeugd

Deze is ook opgenomen in de Handleiding, zie hieronder. Bestellen kan via de webwinkel.

Download de gratis handleiding voor de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn depressie bij jeugd.

Meer informatie

Marleen Hermens mhermens@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)