Presentatie Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid

Op 13 april wordt het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid gepresenteerd. Het basiscurriculum is bedoeld voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz en aanpalende werkvelden. Het is gemaakt door het Trimbos-instituut, in samenwerking met HEE, Kenniscentrum Phrenos en een werkgroep van ervaringsdeskundigen en docenten die opleidingen verzorgen voor ervaringsdeskundigen.

Het basiscurriculum dient als kader voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs en bij- en nascholingen voor ervaringsdeskundigen die werkzaam willen zijn in de ggz en aanverwante werkvelden, bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Aanleiding voor de samenstelling van dit basiscurriculum is het verlangen ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en een kader aan te reiken voor het onderwijs.

Geen kant en klaar lespakket
Het basiscurriculum bestaat uit vier basismodulen en vier praktijkmodules. We spreken van een basiscurriculum om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het geen kant en klaar lespakket betreft. De vertaalslag voor het praktische onderwijs is aan de docenten zelf. Op de bijeenkomst op 13 april worden verschillende presentaties over dit onderwerp gegeven. Docenten vertellen hoe zij in het onderwijs aan de slag gaan met het basiscurriculum. Zij illustreren dit elk op hun eigen wijze. Tevens is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling.

Nieuwe mijlpaal
Ervaringsdeskundigen, docenten en opleiders, onderwijsvernieuwers, beleidsmedewerkers en P&O-functionarissen zijn van harte uitgenodigd. De presentatie is gratis toegankelijk. Het belooft een mooi programma te worden. Met de ontwikkeling van het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid is een nieuwe mijlpaal gezet op de weg naar een beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid.

De presentatie vindt plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Utrecht.

U kunt zich niet meer aanmelden. 

Meer informatie over het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid
Sonja van Rooijen, srooijen@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)