Stoppen-met-roken-zorg verbeteren

Duizenden Nederlanders doen dit jaar een stoppoging. In vijf stappen kan ook uw ziekenhuis eraan bijdragen dat dit er nog meer worden.

1. Leg voor iedere patiënt de rookstatus vast in het EPD

Blijf vervolgen, vooral ook de eerste jaren nadat mensen zijn gestopt.

2. Neem contact op met uw zorgverzekeraar via het mailadres info@zn.nl

Van daaraf wordt u verwezen naar de juiste persoon bij de preferente zorgverzekeraar van uw ziekenhuis. Diegene kan u informeren over initiatieven en mogelijkheden.

3. Versterk het Stoppen-met-roken netwerk in uw regio

  • Zoek uit naar wie u kunt doorverwijzen. Dat kan bijvoorbeeld via de websites:
    Ikstopnu.nl: hulp in de buurt
    Kwaliteitsregister stop met roken
  • Start een werkgroep met een vertegenwoordiging van de regionale stakeholders (o.a. huisartsen, rookstopcoaches, POH’s, medisch specialisten, fysiotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen).
  • Overweeg om in uw ziekenhuis een stoppen-met-roken consulent in te stellen. Een SMR-consulent, vaak een verpleegkundige, versterkt  tijdens een enkel consult de motivatie om te stoppen van uw patiënt. De SMR-consulent zoekt met de patiënt uit welk type stoppen-met-roken zorg het meest geschikt is.
  • Zorg voor een warme overdracht en opvolging na verwijzing. Dat kunnen ook taken zijn van een SMR-consulent in het ziekenhuis.

4. Start een rookstop polikliniek

Overleg daarvoor met het ziekenhuisbestuur en met de preferente zorgverzekeraar – de juiste persoon vindt u via het mailadres info@zn.nl. Bedenk daarbij:

  • Meestal zijn 1 of 2 rookstopcoaches voldoende
  • Kijk het af bij collega’s:

Ziekenhuizen met een rookstop polikliniek:

5. Heb je vragen? Stel ze op het platform stoppen met roken

> Ga naar het Platform stoppen met roken

Goede stopzorg bieden, dat kunnen we allemaal!

Stopsprookje: verbeter de rookstopzorg in uw regio

Het is ontzettend moeilijk voor rokers om alleen te stoppen. Maar het is best makkelijk om rokers te helpen stoppen, vertellen zorgverleners in deze video.