Cijfers alcohol

Bijna 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder (78,0%) dronk in 2021 wel eens alcohol. 44,0% van de volwassen bevolking hield zich aan het advies van de Gezondheidsraad en dronk geen of weinig alcohol. Ruim 1 op de 14 (7,3%) volwassen Nederlanders dronk overmatig en 8,3% was een zware drinker.

Op deze pagina staan waar mogelijk de meest recente cijfers uit 2021, maar een deel van de cijfers is ouder. Ook in 2021 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. Lees wat dit betekent voor deze cijfers.

Nieuwsbrief Alcohol

Ontvangt 4 keer per jaar de nieuwste cijfers in je mailbox.

Niet/weinig drinken, overmatig drinken en zwaar drinken

  • Niet/weinig drinken: maximaal 1 glas per dag (= Advies Gezondheidsraad)
  • Overmatig drinken: meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week
  • Zwaar drinken: één keer per week of vaker minimaal 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol op één dag

Alcoholgebruik volwassenen

Veranderingen in alcoholgebruik

Het percentage van de volwassen bevolking dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag, is gestegen van 37,4% in 2014 naar 41,5% in 2019 en nam in 2020 verder toe naar 44,4%. In 2021 is dit niet verder toegenomen.

Het percentage overmatige drinkers is gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,5% in 2019 en is in 2020 verder gedaald naar 6,9%. In 2021 was niet langer sprake van een daling.

Zwaar drinken blijft sinds 2014 schommelen rond de 8 á 9%.

Alcoholgebruik  mannen en vrouwen

Veel meer vrouwen (53,2%) dan mannen (34,5%) houden zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinken geen alcohol of drinken niet meer dan 1 glas per dag. Bovendien drinken mannen vaker overmatig dan vrouwen (8,6% versus 6,0%).

Alcoholgebruik en leeftijd

Met het stijgen van de leeftijd, houden meer volwassenen zich aan het advies van de Gezondheidsraad.

Jongeren tussen de 18 en 25 drinken relatief vaak overmatig (ruim 10%). Daarna neemt het overmatig drinken af tot 5,4% onder de 30-40 jarigen, waarna het weer iets lijkt toe te nemen.

Zwaar drinken neemt af met het stijgen van de leeftijd, met name jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar drinken vaak zwaar.

Opleiding en alcoholgebruik

Er zijn geen verschillen in overmatig drinken naar opleidingsniveau. Middelbaar en hoogopgeleiden drinken wel vaker zwaar dan laagopgeleiden.

Laagopgeleiden houden zich het vaakst aan het advies van de Gezondheidsraad (drink niet of niet meer dan 1 glas per dag), hoogopgeleiden doen dit het minst vaak.

Alcoholgebruik door jongeren

Alcohol verkrijgen

Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder. Meer dan de helft van de minderjarige jongeren (12 t/m 16 jaar) die alcohol drinken, krijgt alcohol van vrienden of ouders.

Alcoholgebruik en schoolniveau

Hoeveel jongeren drinken, varieert naar opleidingsniveau. Binge drinken komt minder vaak voor op het VWO. Ook lijken jongeren op het VWO over het algemeen iets minder vaak te drinken.

Alcoholverkoop

Verkochte alcoholproducten

De consumptie van alcohol was in Nederland het grootst in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Sindsdien is er sprake van een lichte daling gevolgd door een stabilisering tussen 2014 en 2019. In 2020 werd per hoofd van de bevolking (vanaf 0 jaar) 6,5 liter pure alcohol geconsumeerd, dit lijkt een lichte daling ten opzichte van 2019.

Nederlanders kochten de afgelopen jaren steeds minder bier en sterke drank. De wijnverkoop nam jarenlang toe, maar is sinds 2000 redelijk stabiel.

Verkoop aan minderjarigen

Er wordt nog regelmatig alcohol aan minderjarigen verkocht. Minder dan 2 op de 5 aankooppogingen door minderjarige jongeren mislukt. De correcte naleving in 2020 was het hoogst in slijterijen en ketensupermarkten. Er zijn geen grote veranderingen zichtbaar ten opzichte van 2016 en 2018.

Alcohol en gezondheid

Cliënten in verslavingszorg

Na een stijging tot 2010 lijkt zich tot 2015 een geringe daling af te tekenen in het aantal cliënten in verslavingszorg door alcoholproblematiek. Het aantal cliënten waarbij alcoholverslaving een secundaire probleem is, schommelt rond de 5.000.

Spoedeisende hulp

In 2020 werden naar schatting 15.400 personen op een SEH behandeld voor een letsel naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was (bij slachtoffer en/of andere betrokkene). In meer dan de helft van de gevallen ging het dan om een privé-ongeval, zoals een val van de trap.

Ziekenhuisopnames jongeren

In de periode 2007-2019 zijn meldingen van kinderartsen uit een selectie 12 ziekenhuizen onderzocht om een beeld te krijgen van het aantal jongeren tot 18 jaar dat werd opgenomen na overmatig alcoholgebruik. Het aantal meldingen nam toe tot 2012, waarna het aantal fluctueerde. In 2018 en 2019 steeg het aantal meldingen opnieuw.

Meer cijfers

Nationale Drug Monitor (NDM)

De Nationale Drug Monitor bevat de laatste cijfers over alcohol, tabak en drugs. De monitor bevat ook cijfers over de verkoop van alcohol, ziekenhuisopnames en overlast door alcohol- en drugsgebruikers.

Peilstationsonderzoek Scholieren

Het Peilstationsonderzoek scholieren bevat de laatste cijfers over alcoholgebruik door scholieren en verwante onderwerpen, zoals bingedrinken.

Vragen?

featured_image
Marlous Tuithof
Wetenschappelijk medewerker Epidemiologie
Bel: +31 (0)30 - 2959(429)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(429)