Maatschappelijke opvang organiseren in uw gemeente

Hoe functioneert de maatschappelijke opvang in uw gemeente? Gemeenten vragen zich af wat het effect is van hun beleid rond de zorg voor dak- en thuislozen. Hoe realiseert u de gemeentelijke doelstellingen voor maatschappelijke opvang? Hoe zorgt u ervoor dat daklozen een woning kunnen blijven huren? En hoe organiseert u de samenwerking van organisaties voor maatschappelijke opvang?

Centrumgemeente: verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is in Nederland al sinds 1994 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Als centrumgemeente bent u financieel verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en voor de verslavingszorg in uw regio.

Beleidsplan maatschappelijke zorg: kansen en bedreigingen

Wat doet u wanneer er een beleidsplan nodig is voor maatschappelijke opvang in de komende jaren? Kaders in de maatschappelijke opvang veranderen. Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee? Bij het Trimbos-instituut volgen we het speelveld van de maatschappelijke opvang al jaren, in het verleden bijvoorbeeld door de Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang.

Steeds meer gemeenten vinden de weg naar het Trimbos-instituut voor evaluatie en advies rond maatschappelijke zorg. De gemeenten Breda, Leiden, Hilversum en Eindhoven vroegen ons om advies over hun beleid rond maatschappelijke opvang.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag met evaluatie en advies rond maatschappelijke opvang. Neem contact met ons op om te ontdekken wat voor u de beste aanpak is.