Implementatie van onderzoek

Het Trimbos-instituut ontwikkelt kennis, signaleert, onderzoekt en komt met toepasbare interventies. Maar hoe doen we dat eigenlijk? 

Onze medewerkers combineren wetenschappelijk onderzoek met implementatie van wetenschappelijk onderbouwde interventies en kwaliteitsstandaarden. Ook doen we implementatieonderzoek en participeren we in (inter)nationale implementatienetwerken. Het Centrum voor Implementatie speelt hierin een centrale rol.

Implementatie-aanbod

Trimbos Academie

Jaarlijks ontwikkelt en organiseert de Trimbos Academie een groot aantal trainingen, studiedagen en congressen voor professionals.

Implementatienetwerken

Om de (wetenschappelijke) kennis over implementatie beter te benutten zijn de afgelopen jaren diverse implementatienetwerken opgezet.

Kwaliteitsstandaarden

Met kwaliteitsstandaarden die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, borgen we en verbeteren we de kwaliteit van zorg.

Interventies

De laatste decennia weten we steeds beter wat wel en wat niet werkt om de geestelijke gezondheid te verbeteren. We weten welke (preventies) interventies (kosten)effectief zijn en welke niet. Het Trimbos-instituut draagt ook actief bij aan de landelijke implementatie.

Implementatieonderzoek

Gezondheidswinst = effectieve implementatie X effectieve interventie

Om er achter te komen of interventies werken, is niet alleen wetenschappelijk effectonderzoek nodig maar ook implementatieonderzoek. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor dit relatief nieuwe onderzoeksveld. Het tijdschrift  Implementation Science is geheel gewijd aan implementatieonderzoek. Of leest u bijvoorbeeld het proefschrift van Henny Sinnema over de implementatie van richtlijnen voor angst en depressie in de huisartsenzorg.

Implementatieparels

Twee collega's vertellen over hoe ze met hun projecten de verbinding maken tussen theorie en praktijk.