Implementatieparel KOPP/KVO

Interview met Dr. Rianne van der Zanden over het project KOPP/KVO. 

Waar richt KOPP/KVO zich op?

KOPP/KVO is een project voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Het doel is om problemen bij hen te voorkomen. Sinds kort zijn ook de ouders zelf een doelgroep binnen het project, waarbij we inzetten op het versterken van de opvoedvaardigheden. Dit komt zowel hun herstel ten goede, als het welbevinden van het kind.

Hoe lang bestaat het project al?

Volgens mij al ruim 20 jaar in Nederland. Het Trimbos-instituut is vanaf het begin betrokken geweest.

Hoeveel mensen bereik je er mee?

Exacte cijfers over de face to face cursussen ontbreken, maar 30 instellingen in het land bieden het aan. De online varianten Kopstoring en Kop op Ouders hebben inmiddels zo’n 70.000 unieke bezoekers.

Wat maakt de implementatie zo’n succes?

De kracht van het project ligt in de samenwerking tussen landelijk en lokaal. Op landelijk niveau gebeurt er veel aan beleidsbeïnvloeding. We weten wie er verantwoordelijk zijn en door op dit niveau te opereren, creëren we mogelijkheden om KOPP/KVO op lokaal niveau uit te voeren. Daarbij worden wij op onze beurt weer gevoed door de praktijk, die voor ons van belang is om de juiste stappen te kunnen zetten.

De kracht van het project ligt in de samenwerking tussen landelijk en lokaal.

Een andere succesfactor is dat we ons continu laten voeden door wetenschappelijke inzichten en onderzoeken of datgene wat we doen werkt. Deze drie-eenheid - beleid, praktijk en wetenschap – maakt dat de implementatie van KOPP/KVO al ruim 20 jaar bestaat. Oh ja, maar bovenal de enorm gepassioneerde professionals die KOPP/KVO-projecten uitvoeren.

Wat doe je dat anderen niet doen?

Of anderen het niet doen weet ik niet, maar een belangrijke element is het Platform KOPP/KVO. In dit platform komen professionals samen om knelpunten te delen en samen oplossingen te bedenken. Het is een belangrijke schakel tussen lokaal en landelijk.

Zowel bij wind mee als wind tegen verbinden we hier beleid, praktijk en wetenschap.

Welke implementatietips heb je voor anderen?

Weet hoe de beleidsvorming geregeld is en hoe politieke besluiten worden genomen. Hier worden de voorwaarden gecreëerd voor de implementatie. Werk samen, bundel de krachten en gun elkaar iets. Je moet data en kennis delen om samen een succes te maken van de implementatie.

Zie voor meer informatie over KOPP/KVO onze themapagina.