Implementatieparel DIMS

Interview met Dr. Raymond Niesink over het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

Wat is het DIMS?

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van testservices voor het monitoren van drugsmarkten. Welke nieuwe drugs komen er op de markt? Zijn er extra gevaarlijke drugs op de markt? Voor de deelnemende instellingen is het een manier om preventie in te zetten voor mensen die drugs gebruiken.  

Hoe lang bestaat het DIMS al?

Sinds 1992 bestaat het DIMS, maar in 1999 is er een reorganisatie geweest. Destijds was het onduidelijk waar de regie lag van het DIMS. Het Trimbos-instituut werd verantwoordelijk voor het opleggen van richtlijnen voor het testen van drugs aan de regionale instellingen voor verslavingszorg. Voor handhaving hiervan is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de deelnemende instellingen van het DIMS en het Trimbos-instituut. Sindsdien moeten alle deelnemende instellingen zelf beschikken over een ontheffing van de Opiumwet. De werkzaamheden van het DIMS zijn geprotocolleerd en de handhaving ervan is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Als daar niet aan wordt gehouden, dan kan deze overeenkomst worden ontbonden en/of de opiumontheffing ongedaan worden gemaakt.

Hoeveel mensen bereik je er mee?

Als je het hebt over de vraag welke (gevaarlijke) drugs er zijn in de markt en hoeveel mensen je nodig hebt die het DIMS vertelt wat voor drugs ze gebruiken: er waren 12.000 bezoekers die drugs lieten testen in het afgelopen jaar; er zijn bijna 12.000 samples getest. We bereiken natuurlijk veel meer mensen, maar dat is meer de preventiekant, dat ligt bij de instellingen, met name vanwege de politieke gevoeligheden van het testen van drugs. Want waarom zou je mensen de gelegenheid geven om drugs te laten testen, die zijn immers toch verboden? Vanuit het DIMS zijn wij er voor de monitoring en eventuele waarschuwingen. De instellingen voor verslavingszorg hebben als belangrijkste taak contact te leggen met gebruikers.  

Vanuit het DIMS zijn wij er voor de monitoring en eventuele waarschuwingen.

Wat maakt de implementatie zo’n succes?

Enerzijds het enthousiasme van de mensen die eraan meewerken, vanuit de instellingen voor verslavingszorg. Anderzijds hebben we een monopoliepositie. Je kunt in Nederland geen drugs testen voor gebruikers als je niet aangesloten bent bij het DIMS. Daarnaast zijn de regels heel duidelijk. Wij hebben bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de regionale en landelijke Red Alert en de beslissing hierover ligt bij de Minister.

Wat doe je dat anderen niet doen?

Als je iets wilt van mensen, dan moet je er iets voor teruggeven. Mensen doen niks voor niks. Dat geldt zowel voor het DIMS als voor de Monitoring drugs incidenten. Als instelling voor verslavingszorg doe je mee, dus dan krijg je ook de informatie over de drugsmarkten of hoe je mensen moet tegemoet treden als er bijvoorbeeld een Red Alert is. Je wordt ondersteunt met materialen (persbericht, flyers). Maar wij verwachten ook dat ze iets aan het DIMS geven, namelijk: informatie over de drugs (hoe duur, waar gekocht, eventuele ervaringen). 

Een wederzijdse interactie tussen gebruiker en instelling en tussen instelling en het DIMS is belangrijk voor een succesvolle implementatie.

Welke implementatietips heb je voor anderen?

Voor wat hoort wat.

Zie voor meer informatie over DIMS onze themapagina en de video over het DIMS en de Red Alert.