Vervolgstappen

U kunt verschillende dingen doen als u merkt dat er bij uw cliënt sprake is van problematisch alcohol- of drugsgebruik.

Als uit het gesprek met de cliënt blijkt dat er mogelijk sprake is van problematisch alcohol- of drugsgebruik kunt u:

  • Preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg een keer vrijblijvend mee laten gaan naar het keukentafelgesprek. Dit kan zonder dossiervorming.
    Vraag of het goed is dat ‘iemand die veel weet van alcohol en drugs’ een keer meekomt op keukentafelgesprek (het expliciet benoemen van de instelling voor verslavingszorg kan weerstand oproepen).
    Er zijn ook positieve ervaringen met een ervaringsdeskundige die als buddy meegaat naar het keukentafelgesprek.
  • Zelf proberen om de cliënt te motiveren tot minderen/stoppen met gebruik of hulp te zoeken met technieken voor motiverende gespreksvoering met de voor- en nadelenbalans. Verschillende instellingen voor verslavingszorg en hogescholen bieden een training om de motiverende gesprekstechnieken goed onder de knie te krijgen.
    Als de cliënt zelf geen problemen ondervindt, neem dan eventuele problemen van het systeem mee in het gesprek.
  • De cliënt doorverwijzen naar de huisartsenpraktijk.
  • De cliënt doorverwijzen naar aanbod van de instelling voor verslavingszorg.