NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid

NEMESIS, de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study', is een studie naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin.

Vragen?

featured_image
Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie

Met de studie NEMESIS volgen we dezelfde deelnemers gedurende langere tijd (longitudinaal) door ze meerdere keren mondeling te interviewen. Het doel is om antwoorden te krijgen op:

  • Hoe vaak komen psychische aandoeningen voor in de bevolking en wat is het beloop;
  • Welke groepen hebben een verhoogd risico om psychische problemen te krijgen;
  • Wat zijn de gevolgen van psychische aandoeningen voor de persoon zelf en voor de samenleving.

Veel organisaties gebruiken deze cijfers om kennis op te doen en om beleid te maken. Sinds 1996 wordt de studie om de twaalf jaar herhaald.

Kerncijfers Psychische Gezondheid

Bekijk een korte samenvatting van de resultaten van de eerste meting van NEMESIS-3:

Cijfers Psychische Gezondheid >

 

Alle cijfers en resultaten

Een uitgebreide beschrijving van de methode en resultaten van NEMESIS (1, 2 en 3) vindt u in de digitale NEMESIS.

Digitale NEMESIS >

Bent u deelnemer?

Als u bent uitgenodigd voor deelname aan de NEMESIS-studie, vindt u op een aparte website meer informatie.

NEMESIS

Waarom deze studie?

NEMESIS werd in 1996 gestart. Voor die tijd was er geen goede informatie over de psychische gezondheid van Nederlanders. Daarom vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Trimbos-instituut om een landelijke representatieve bevolkingsstudie naar de psychische gezondheid en het zorggebruik hiervoor uit te voeren.

Omdat de studie gehouden wordt onder een representatieve groep Nederlanders, kunnen we uitspraken doen over de gehele bevolking. De studie wordt ongeveer elke twaalf jaar uitgevoerd zodat de informatie steeds geactualiseerd kan worden. Daarnaast krijgen we zo inzicht in veranderingen over de tijd. Kijk op de digitale NEMESIS meer informatie over de studie.

Werkwijze/onderzoeksmethode

Deelnemers aan NEMESIS doen mee aan een mondeling interview van gemiddeld anderhalf uur. Daarin wordt het klinisch interview de ‘Composite International Diagnostic Interview’ (CIDI) afgenomen en een aanvullende vragenlijst. Met de CIDI worden symptomen van psychische aandoeningen uitgevraagd, met de aanvullende vragenlijst worden specifieke onderwerpen uitgevraagd waarmee er risico-indicatoren voor, en gevolgen van psychische aandoeningen in kaart gebracht kunnen worden. Kijk op de digitale NEMESIS voor meer informatie over de onderzoeksmethode.

Product image

Nemesis-3

NEMESIS, ‘the Netherlands ... Bekijk dit product
Product image

NEMESIS 2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking

Opzet en eerste resultaten Bekijk dit product
Product image

Incidentie van psychische aandoeningen

Opzet en eerste resultaten van... Bekijk dit product
Product image

Trendrapportage GGZ 2012 Deel 2B - Ernst van de psychische aandoening als voorspeller van de aard en intensiteit van zorggebruik

Bekijk dit product
Product image

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

Themarapportage Bekijk dit product
Product image

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Resultaten van de 'Netherlands... Bekijk dit product

Actueel