NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid

NEMESIS, de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study', is een longitudinale studie naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin.

Vragen?

featured_image
Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie
Bel: +31 (0)30 - 2959(281)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(281)

Met de studie NEMESIS volgen we deelnemers gedurende langere tijd door ze meerdere keren mondeling te interviewen. Het doel is om zicht te krijgen op:

 • vóórkomen en verloop van psychische problemen in de bevolking;
 • groepen die een verhoogd risico hebben psychische problemen te ontwikkelen;
 • gevolgen van psychische problemen voor de persoon zelf alsook de samenleving.

Veel andere instituten en instellingen gebruiken deze cijfers om kennis op te doen of om beleid te maken. Sinds 1996 wordt de studie om de twaalf jaar herhaald. Eind 2019 is de derde studie, NEMESIS-3, gestart.

Bent u deelnemer?

Als u bent uitgenodigd voor deelname aan de NEMESIS-studie, vindt u op een aparte website meer informatie.

NEMESIS

Waarom deze studie?

NEMESIS werd in 1996 gestart. Voor die tijd was er geen goede informatie over de psychische gezondheid van Nederlanders. Daarom vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Trimbos-instituut om een landelijke representatieve bevolkingsstudie naar de psychische gezondheid en het zorggebruik hiervoor uit te voeren.

NEMESIS is een bevolkingsstudie bij volwassenen die meerdere jaren worden gevolgd. Zo kunnen we uitspraken doen over psychische problemen (inclusief alcohol- en drugsgebruik), zoals:

 • Hoe vaak komen deze problemen voor?
 • Wie krijgen deze problemen?
 • Hoe verlopen deze problemen over langere tijd?
 • Hoeveel last hebben mensen hiervan in hun werk of dagelijks functioneren?

NEMESIS geeft een veel breder beeld van de psychische gezondheid dan patiëntonderzoek en registratiecijfers. Lang niet iedereen met klachten zoekt immers contact met een zorgprofessional. Omdat de studie gehouden wordt onder een representatieve groep Nederlanders, kunnen we uitspraken doen over de gehele bevolking. De studie wordt ongeveer elke twaalf jaar uitgevoerd zodat de informatie steeds geactualiseerd kan worden. Daarnaast krijgen we zo inzicht in veranderingen over de tijd.

Wat levert NEMESIS op?

De eerste twee NEMESIS-studies hebben al veel nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld:

 • In de top 5 van psychische en lichamelijke aandoeningen met de hoogste verzuimkosten voor de samenleving staat depressie bovenaan.
 • Cijfers over suïcidaliteit maken duidelijk dat 113online een goede aanvulling is op het reguliere behandelaanbod voor mensen met psychische problemen.
 • Mensen die nadelige gevolgen van een economische crisis ervaren (zoals je baan verliezen of een aanzienlijke inkomensdaling ervaren), hebben een duidelijk verhoogde kans om een psychische aandoening te ontwikkelen.
 • Cijfers over ‘matched care’ ondersteunen het overheidsbeleid dat heeft ingezet op versterking van de huisartsenzorg met de komst van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH-) GGZ.
 • Preventie van angststoornissen zal hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan een vermindering van hart- en vaatziekten.
 • Sporten is goed voor de psychische gezondheid. Mensen die sporten hebben minder kans om een psychische aandoening te ontwikkelen en als ze een psychische aandoening hebben, knappen ze er vaker van op dan mensen die niet-sporten.

Werkwijze/onderzoeksmethode

De mondelinge interviews duren gemiddeld anderhalf uur. Daarin wordt het klinisch interview de ‘Composite International Diagnostic Interview’ (CIDI) afgenomen en een aanvullende vragenlijst. De CIDI is een volledig gestructureerd interview: het antwoord op een vraag leidt volgens vaste regels tot de volgende vraag. De CIDI vraagt naar symptomen van psychische aandoeningen en naar de last die mensen daarvan ondervinden. De aanvullende vragenlijst bevat onderwerpen waarmee we risico-indicatoren en gevolgen van psychische problemen in kaart kunnen brengen.

Product image

NEMESIS 2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking

Opzet en eerste resultatenBekijk dit product
Product image

Incidentie van psychische aandoeningen

Opzet en eerste resultaten van...Bekijk dit product
Product image

Trendrapportage GGZ 2012 Deel 2B - Ernst van de psychische aandoening als voorspeller van de aard en intensiteit van zorggebruik

Bekijk dit product
Product image

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Resultaten van de 'Netherlands...Bekijk dit product
Product image

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

ThemarapportageBekijk dit product

Actueel