ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Zelfs mensen met enkele ADHD-symptomen die niet aan de diagnose ADHD voldoen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen naar het vóórkomen van symptomen van ADHD in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 5.303 personen die mondeling werden geïnterviewd.

Voorkomen van ADHD-symptomen

ADHD-symptomen werden gemeten met de Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener, een valide instrument om het voorkomen van ADHD-symptomen in de bevolking vast te stellen. Van de respondenten rapporteerde 44 procent geen ADHD-symptomen, 42,5 procent 1-2 symptomen, 8,2 procent 3 symptomen, en 5,3 procent had 4 of meer symptomen wat kan worden opgevat als een indicatie voor ADHD.

Kinderen en volwassenen

Als men kindermishandeling had ervaren, een vader of moeder had met psychische problemen, of een bijkomende stemmings-, angst- of middelen gerelateerde aandoening, was er vaker sprake van meerdere ADHD-symptomen. Volwassenen met ADHD-symptomen rapporteerden vaker mentale en fysieke beperkingen in hun dagelijks functioneren, hoewel dat niet werd verklaard door bijkomende psychische aandoeningen die bij hen relatief vaak voorkomen.

Conclusie

ADHD-symptomen komen relatief vaak voor in de algemene bevolking en gaan gepaard met verschillende psychische aandoeningen. Aangezien ADHD-symptomen negatieve effecten hebben op het dagelijks functioneren, verdient behandeling ervan meer klinische aandacht.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Psychiatry Research 2018 Jun 13;267:256-265.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dr. Suzan Vogel van PsyQ Kenniscentrum ADHD (s.vogel@psyq.nl).

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)