Incidentie van psychische aandoeningen

Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2

Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van de tweede meting van NEMESIS-2. Eerst wordt de opzet beschreven, waarbij ook ingegaan wordt op de vraag of respondenten die opnieuw konden worden geïnterviewd op een aantal kenmerken verschillen van degenen die niet meer deelnamen. Vervolgens wordt het ontstaan van psychische aandoeningen in de bevolking in kaart gebracht aan de hand van de volgende vragen.

Hoe vaak ontstaan psychische aandoeningen voor het eerst in een periode van drie jaar? Welke demografische kenmerken verhogen de kans op een nieuwe stoornis? Welke rol spelen daarbij negatieve veranderingen die plaatsvonden tussen beide metingen, zoals verlies van werk en daling van inkomen, wat belangrijke aspecten zijn in het licht van de huidige economische crisis. En is er een verband tussen eerdere stoornissen en het latere ontstaan van andere psychische aandoeningen?

Deze uitkomsten zijn van belang voor het ontwikkelen van effectieve preventie-en interventieactiviteiten gericht op het verminderen van de last die psychische aandoeningen met zich mee brengen voor de persoon zelf, voor haar of zijn familieleden en vrienden, voor de samenleving en voor het zorgsysteem.

De ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2’ (NEMESIS-2) is een representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in de algemene bevolking. Het is een herhaling en uitbreiding van de studie NEMESIS-1 (1996-1999). De eerste meting van NEMESIS-2 werd uitgevoerd tussen november 2007 en juli 2009. De tweede meting onder dezelfde respondenten vond plaats tussen november 2010 en juni 2012.

Auteur R. de Graaf, M. ten Have, M. Tuithof, S. van Dorsselaer
Auteur

, , ,

Pagina's

79

Jaar

ISBN

978-90-5253-737-5

SKU af1184
Category Rapporten

Ook interessant