Alcoholgebruiksruimten in Nederland

Organisatie en inrichting 2015

Alcoholgebruiksruimten zijn relatief nieuwe voorzieningen in de Nederlandse sociale verslavingszorg. Nadat gebruiksruimten in eerste instantie vooral gericht waren op drugsgebruikers, bleek dat er ook behoefte was aan een gebruiksruimte voor alcoholverslaafden. De richtlijn Alcoholgebruiksruimten, ontwikkeld in 2011, geeft onder andere aanbevelingen op het gebied van organisatie en inrichting van de alcoholgebruiksruimte, de toelating en toeleiding er naartoe en het aanbod. Echter, het beschrijft ook dat er tot dan toe weinig eenduidigheid tussen alcoholgebruiksruimten was op deze punten en dat het niet duidelijk is wat de meest optimale invulling is. Inmiddels is een aantal jaar verstreken en hebben wij gekeken hoe de organisatie en inrichting van alcoholgebruiksruimten er anno 2015 voor staat.

Auteur M. Zijlstra-Vlasveld, A. van der Poel
Auteur

,

Pagina's

37

Jaar

SKU af1457
Category Rapporten