Symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben invloed op angstproblematiek

Er zijn volgens de DSM (het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) negen symptomen die passen bij een emotieregulatiestoornis/borderline persoonlijkheidsstoornis. De aanwezigheid van één of meer van deze symptomen kan al resulteren in het (opnieuw) ontstaan en voortduren van een angststoornis. Dit kwam uit nieuw onderzoek. 

Resultaten van het onderzoek van GGZ InGeest, het Trimbos-instituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc, bevestigen eerder klinisch onderzoek dat liet zien dat het hebben van een borderline persoonlijkheidsstoornis een negatieve invloed heeft op angstproblematiek. Tot nu toe was er nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van borderline symptomen op angststoornissen. Daar keken we in de huidige studie naar.

”Angststoornissen komen vaak voor en kunnen, ondanks behandeling, hardnekkig zijn. Daarom wilden we meer inzicht krijgen in factoren die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen en voortduren van een angststoornis.” – Anne Geluk-Rouwhorst, eerste auteur

Kenmerken borderline

De 9 persoonlijkheidskenmerken van borderline/emotieregulatiestoornis:

  • Extreme verlatingsangst
  • Instabiele relaties
  • Negatief zelfbeeld
  • Chronisch gevoel van leegte
  • Suïcidale neigingen of zelfbeschadiging
  • Extreme stemmingswisselingen
  • Bijzonder impulsief en schadelijk gedrag
  • Dissociatie en paranoïde ideeën
  • Intense woedeaanvallen
Bron: DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorder)

Het hebben van één of meer borderline symptomen verhoogt dus de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Het hebben van één of twee borderline symptomen had al invloed. Hoe meer borderlinesymptomen, hoe groter de kans is op het ontwikkelen en het voortduren van een angststoornis. Het is daarom belangrijk om bij de behandeling van mensen met een angststoornis vroegtijdig borderline symptomen te signaleren en deze ook te behandelen.

NEMESIS en achtergrond onderzoek

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalige studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van alle gegevens van de 4.618 personen die aan de tweede en derde meting van deze studie deelnamen. Psychische aandoeningen zijn gemeten volgens de DSM-IV.

 

> De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Personality disorders: Theory, Research and Treatment.

Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie