Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Resultaten van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2)

Dit rapport gaat in op het verzuim door psychische en chronische aandoeningen onder werkenden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). In de representatieve steekproef bevonden zich 4.715 werkenden.

De studie behandelt zowel absentie (afwezigheid), als verminderd kwantitatief en kwalitatief functioneren op het werk. Het aantal verzuimdagen dat kan worden toegeschreven aan een reeks van psychische en chronische somatische aandoeningen wordt behandeld. Ook wordt beschreven hoeveel procent van het verzuim van alle werkenden tezamen verklaard kan worden door deze aandoeningen. Tenslotte wordt geschat hoeveel de kosten voor de samenleving bedragen van het totale verzuim door deze aandoeningen. Verschillen tussen psychische en somatische aandoeningen komen hierbij aan de orde.

Infographic: Ziekteverzuim in Nederland

Auteur R. de Graaf, M. Tuithof, S. van Dorsselaer, M. ten Have
Auteur

, , ,

Pagina's

56

Jaar

ISBN

978-90-5253-714-6

SKU af1092
Category Rapporten