Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek

Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen

In de regio Oost-Gelderland (Oost-Veluwe en de Achterhoek) hebben GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en gemeenten een gezamenlijk visiedocument opgesteld voor  de ambulantisering van de GGZ en de verbetering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de regio. Het visiedocument is opgesteld in samenspraak met regionale cliënten- en familie-organisaties en met ondersteuning vanuit het Trimbos-instituut. Uitgangspunten en toekomstperspectieven van de samenwerkingspartners worden geconcretiseerd in een gezamenlijke regionale ontwikkelagenda 2015-2018.

Auteur F. van Hoof, S. van Rooijen
Auteur

,

Pagina's

96

Jaar

SKU af1386
Category Rapporten