Koningin Máxima bezoekt Trimbos-instituut

Koningin Máxima bezoekt Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut mocht vandaag ter ere van haar 25-jarig jubileum Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen. Bij haar bezoek sprak Koningin Máxima met verschillende onderzoekers over hun werk rondom mentale gezondheid en middelengebruik.

Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 met het samengaan van het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs en doet onderzoek naar mentale gezondheid, zorg en participatie, alcohol, drugs en tabak.

Schat aan kennis

Als eerste sprak Koningin Máxima met de onderzoekers van het NEMESIS-onderzoek; een grote, langlopende studie naar de psychische gezondheid onder de Nederlandse bevolking. De studie bestaat net als het Trimbos-instituut dit jaar 25 jaar. De duizenden interviews die zijn afgenomen bieden een schat aan kennis over het ontstaan, verloop en behandeling van psychische aandoeningen onder volwassenen. De inzichten uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het hulp- en preventieaanbod bij bijvoorbeeld depressie, angst en verslaving.

Ook de Nationale Drug Monitor (NDM) kwam ter sprake, waarmee het Trimbos-instituut sinds 1999 feiten en cijfers over middelengebruik verzamelt en verspreidt.

Preventieakkoord mentale gezondheid

Daarna ging Koningin Máxima in gesprek met medewerkers van het programma Mentale Gezondheid en Preventie. Zij werd onder andere bijgepraat over de invloed van de sociale omgeving op de mentale gezondheid zoals gezin, buurt, school en werk alsook de invloed van de levensloop. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de mentale gezondheid bij jeugd, volwassenen en ouderen en ontwikkelt beleid en interventies om deze te versterken.

Op het onderwerp preventie werd met Koningin Máxima dieper ingegaan waarbij een aantal nationale en internationale preventieprojecten aan bod kwamen zoals Grip op je Dip, Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en/of Verslavingsproblematiek (KOPP-KOV) en het Meerjarenplan Depressiepreventie. “Na het eerste Preventieakkoord over onder andere alcohol en tabak is een volgend Preventieakkoord over mentale gezondheid nu een belangrijke stap op weg naar een mentaal gezonde samenleving”, bepleit Trimbos-bestuurder Bert van der Hoek. “Met ons Expertisecentrum Mentale Gezondheid willen we daar een fundamentele, inhoudelijke bijdrage aan leveren.”

Koningin Máxima toonde zich zeer geïnteresseerd in de kosteneffectiviteit rond mentale gezondheid na uitleg over wat preventie van angst en depressie de samenleving kan opleveren. Ook benadrukte ze het belang dat mensen in het veld nieuwe kennis ontvangen en van elkaar leren.

Koningin Maxima bezoekt het Trimbos-instituut

Jeugd en studenten

Het laatst deel van haar bezoek liet Koningin Máxima zich informeren over de ontwikkelingen van de mentale gezondheid van jeugd en studenten. Beiden groepen worden op dit moment door onder andere de coronapandemie voor de nodige uitdagingen gesteld. Programmahoofd Jeugd Marloes Kleinjan en projectleider studenten Jolien Dopmeijer bepleitten een integrale aanpak voor jeugd- en studentenwelzijn en illustreerden dit met een drietal voorbeeldprojecten Helder op School, Welbevinden op School en de IJslandse Preventie aanpak.

Dit zijn alle drie preventieve aanpakken waarbij verschillende domeinen (gezin, school, zorg, gemeente) nauw samenwerken aan de mentale gezondheid en de preventie van middelengebruik van jongeren. Het verbinden van die verschillende domeinen is essentieel bij een succesvol preventieve aanpak.”

– Marloes Kleinjan

Uitdaging en samenwerking

“Op het gebied van mentale gezondheid valt nog veel te winnen”, constateert Van der Hoek. “Regie hebben en houden over je eigen leven is een basis voor geluk en maatschappelijk meedoen. Daar moeten we als samenleving in investeren. Daarmee kunnen we beter leren omgaan met tegenslagen, waar we in ons leven allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. We juichen het dan ook toe dat Koningin Máxima zich de komende jaren zo nadrukkelijk inzet voor mentale gezondheid”, aldus Van der Hoek.

“We hopen dat we haar hebben laten zien hoe het verzamelen, ontwikkelen en benutten van kennis en het inzetten op preventie met bewezen effectieve aanpakken, de Nederlandse samenleving mentaal vitaler kan maken.”

Anneloes Lubbinge
Communicatiemanager Communicatie