Mentaal gezond op het werk

Werk kan zowel een risicofactor zijn voor mentale gezondheid, maar kan ook en juist een bron zijn van mentaal welbevinden. Een bepaalde mate van werkdruk en stress kan goed zijn en prestaties verbeteren. Bij werknemers kan langdurige stress in combinatie met weinig regelmogelijkheid leiden tot overspannenheid en eventueel burn-out.

Steeds meer werkgevers hebben aandacht voor de mentale gezondheid van hun medewerkers. Dat is een goede ontwikkeling, want medewerkers die goed in hun vel zitten, verzuimen minder, zijn productiever en zorgen voor een positieve werksfeer.

Mentale problemen voorkomen bij (zorg)medewerkers

Mentale klachten, zoals stress en spanning, komen vaak voor bij werknemers in de gezondheidszorg. De psychosociale belasting en duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Maar hoe pak je dit aan? Hoe zet je een goed preventief beleid op binnen je organisatie?

De leidraad ‘Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers’ bevat een praktijkgerichte aanpak voor mentale problematiek op de werkvloer in vier stappen. De stappen en bijbehorende adviezen richten zich op werkgevers, beleidsmakers, afdelingen HRM en overige betrokkenen zoals arboprofessionals, beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en hun vertegenwoordigers.

De termen en voorbeelden in deze leidraad zijn afgestemd op de zorgcontext. De inhoud is echter ook goed toepasbaar op andere sectoren met medewerkers die een verhoogd risico lopen op stress en spanningsklachten.

Mentaalvitaal.nl

Mentaal Vitaal is er voor iedereen die betrouwbare informatie en adviezen zoekt over mentale gezondheid gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

Mental Health First Aid

Een collega die vaak het hoogste woord heeft, ziet er al wekenlang vermoeid uit en onttrekt zich aan alle sociale activiteiten. Veel mensen weten dan niet wat ze kunnen doen en negeren de signalen, terwijl iemand in de praktijk vaak extra ondersteuning nodig heeft. De cursus Mental Health First Aid (MHFA) helpt signalen van psychisch leed beter te herkennen, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven.

Preventie van alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid draagt ook bij aan een (mentaal) gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie op Alcohol, Drugs, Medicijnen en werk.

Leidraad: Zo voorkom je mentale klachten bij zorgmedewerkers

Een aanpak opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onder...

Lees meer >

Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkers

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de visies van arboprofessionals en zorgmedewerkers op het voorkómen van mentale klachten...

Lees meer >

PMO psychische gezondheid voor zorgmedewerkers - Werkpakket

Het PMO psychische gezondheid is in 2013 ontwikkeld en geëvalueerd bij ziekenhuisverpleegkundigen (Ketelaar et al., 2013). Het doel van dit PMO psy...

Lees meer >