Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkers

Visies en ervaringen van zorgmedewerkers en arboprofessionals in kaart gebracht

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de visies van arboprofessionals en zorgmedewerkers op het voorkómen van mentale klachten (stress- en spanningsklachten) op de werkvloer. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijstonderzoek en interviews met sleutelfiguren. Naast literatuuronderzoek vormden de resultaten van dit onderzoek de basis voor de aanpak ter preventie van mentale klachten bij zorgmedewerkers. Lees hierover in de leidraad 'Zo voorkom je mentale klachten bij zorgmedewerkers'.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie als onderdeel van het project Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg. Hierbij werkten het Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, de sectie arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met elkaar samen.

 

Auteur L. Menco, E. Bransen, J. Kramer, M. van den Kieboom, K. Nieuwenhuijsen, F. Los, M. Roseboom
Auteur

E. Bransen, F. Los, J. Kramer, K. Nieuwenhuijsen, L. Menco, M. Roseboom, M. van den Kieboom

Pagina's

43

Jaar

SKU AF1880
Category Rapporten