Leidraad: Zo voorkom je mentale klachten bij zorgmedewerkers

Vier stappen

Een aanpak opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Uitgelegd wordt waarom deze stappen noodzakelijk zijn en wie wat kan doen. Ook vindt u hier inspirerende praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar handige interventie-overzichten.

Waarom deze leidraad?
De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers vraagt al langer aandacht van werkgevers. De coronacrisis is steeds vaker aanleiding voor het daadwerkelijk opzetten van een structureel preventief beleid.

Voor wie?
De leidraad is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers in de zorg, hun afdelingen HRM en overige betrokkenen zoals arboprofessionals, beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en hun vertegenwoordigers. Tevens bevat de leidraad adviezen voor beleidsmakers. De termen en voorbeelden in deze leidraad zijn afgestemd op de zorgcontext. De inhoud is echter ook goed toepasbaar op andere sectoren met medewerkers die een verhoogd risico lopen op stress en spanningsklachten.

De leidraad is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, als onderdeel van het project Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg. Ze kwam tot stand op basis van literatuuronderzoek en onderzoek bij zorgmedewerkers en arboprofessionals. Hierbij werkten het Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, de sectie arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met elkaar samen. Bekijk in dit rapport de uitkomsten van het onderzoek naar de visies van arboprofessionals en zorgmedewerkers op het voorkómen van mentale klachten op de werkvloer.

  • Bekijk in dit rapport de uitkomsten van het onderzoek naar de visies van arboprofessionals en zorgmedewerkers op het voorkómen van mentale klachten op de werkvloer.
  • Met deze materialen kunt uw zorgorganisatie aan de slag met het PMO psychische gezondheid.
Auteur L. Menco, E. Bransen, J. Kramer, M. van den Kieboom, K. Nieuwenhuijsen, F. Los, M. Roseboom
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

36

Jaar

SKU INF109
Category Infographics