Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Als werkgever loopt u risico op bedrijfsschade als werknemers alcohol, drugs en medicijnen gebruiken. Testen mag vaak niet. Zet daarom in op preventie met goed beleid.

Bedrijfsschade door drankgebruik

Ziekte en verminderde productiviteit door alcoholgebruik kost werkgevers per jaar ongeveer 1,3 miljard euro. Dat loopt op tot zo’n 1,6 miljard euro als je productiviteitsverliezen door ongevallen en huiselijk geweld meerekent. Cijfers over schade door medicijn- en drugsgebruik ontbreken nog.

Een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkplek

Een werkomgeving waar niemand onder invloed is, heeft veel voordelen:

  • Veiliger
  • Betere sfeer
  • Gezondere en fittere werknemers
  • Minder verzuim
  • Minder kosten door ontslagprocedures

Goed beleid

Om tot een middelenvrije werkvloer te komen, testen sommige werkgevers hun medewerkers. Maar meestal mag dat niet.

Wat werkgevers wel kunnen doen, is duidelijke afspraken maken met medewerkers en die vastleggen in een ADM-beleid (alcohol-, drugs-, medicijnbeleid). Dit beleid handhaven, kan lastig zijn. Daarom biedt het Trimbos-instituut advies en training op maat.

Preventieve werking
Goed ADM-beleid heeft een preventieve werking. Lees hoe u dit beleid opstelt, wat erin moet staan en hoe u draagvlak creëert.
ADM-beleid maken

Misverstanden

Medewerkers die onder invloed op het werk verschijnen, zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ze onderschatten bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de alcohol van een avond flink drinken uit hun bloed is.

Bij werkgevers kan het idee bestaan dat iemand die alcohol, drugs of medicijnen gebruikt, ook verslaafd is. Terwijl dat lang niet altijd zo is.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Maddy  Blokland

Stuur een bericht aan contactpersoon Maddy Blokland of bel +31 (0)30 - 2959(355)

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld.

Direct naar onze andere klantcases.


Nieuws

Nieuwe infographic biedt overzicht van belangrijkste cijfers over alcoholgebruik in Nederland
22 mei 2019 - De infographic laat zien in hoeverre mensen zich houden aan het Advies van de Gezondheidsraad voor alcoholconsumptie:..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.