Alcohol en drugs op het werk

Alcohol, drugs en werk gaan slecht samen. We helpen werkgevers om duidelijke afspraken vast te leggen in een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM).

Veilige en gezonde werkplek

De Arbo-wet laat zien dat alcohol, drugs en medicijnen een onderdeel moeten zijn van de verplichte risico-inventarisatie in bedrijven. Hoewel de werknemer zelf primair verantwoordelijk is voor zijn alcohol- of middelenconsumptie, investeert een betrokken werkgever in voorlichting en een passend alcoholbeleid. Dit schept duidelijkheid onder de werknemers en is goed voor de organisatie als geheel. In een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) worden voorschriften vastgelegd over het gebruik van middelen onder werktijd en vóór aanvang van het werk.

Werknemers testen op alcohol en drugs

Daarnaast kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden testen laten uitvoeren op alcohol en drugs. Maar ook de rechten van de werknemers zijn belangrijk. Als een bedrijf een campage opzet, moet die zowel voorlichting voor alle werknemers bevatten als trainingen voor managers in het tijdig herkennen van probleemgebruik en het voeren van taboedoorbrekende gesprekken.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Maddy  Blokland

Stuur een bericht aan contactpersoon Maddy Blokland of bel +31 (0)30 - 2971(172)

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld.

Direct naar onze andere klantcases.


Nieuws

Er zijn geen relevante berichten. Direct naar al ons nieuws.

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.