PMO psychische gezondheid voor zorgmedewerkers – Werkpakket

Materialen Preventief Medisch Onderzoek psychische gezondheid

Het PMO psychische gezondheid is in 2013 ontwikkeld en geëvalueerd bij ziekenhuisverpleegkundigen (Ketelaar et al., 2013). Het doel van dit PMO psychische gezondheid is uiteindelijk om het werkfunctioneren van werknemers in de zorg te verbeteren.

Het PMO start met een online screening op 1) psychische klachten en 2) verminderd werkfunctioneren, waarna de deelnemers (digitale) individuele feedback op hun screeningsuitslag kregen. Om de uitslag van de screening te bespreken, en mogelijke preventieve interventies te adviseren, worden deelnemers uitgenodigd voor een preventief consult bij de bedrijfsarts of arboverpleegkundige.

Het PMO is geprogrammeerd in het programma Limesurvey. Dit programma kost €29 per maand of €349 per jaar.

U kunt dit werkpakket gebruiken voor het uitvoeren van het PMO:

PMO algemeen:

  • Informatiedocument PMO psychische gezondheid
  • Vragenlijsten van het PMO
  • Adviezen

Limesurvey:

  • Handleiding PMO uploaden in Limesurvey, inclusief uitleg over de 2 versies
  • Limesurvey bestanden versie 1 en 2
  • Handleiding gebruik Limesurvey voor bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen
  • Handleiding analyse resultaten op afdelingsniveau

 

Jaar

SKU AF1900
Category Toolbox