Welzijn van ouderen

Wij willen samen met u de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Wij horen graag tegen welke problemen en vraagstukken u aanloopt. Zodat we samen de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en andere psychiatrische problematiek kunnen verbeteren.

Dementie

Er zijn in Nederland 270.000 mensen met dementie. De komende jaren zal het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie (zelf of als naaste) sterk toenemen. Wij willen de zorg voor mensen met dementie en de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren.

> Onze aandachtsgebieden

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg blijkt van groot belang in hoe mensen met dementie de zorg voor hen ervaren. De hulpverlener heeft daarbij een sleutelpositie.
Wij helpen organisaties persoonsgericht te gaan werken. Zo werken we samen aan betere zorg voor mensen met dementie.

> Aan de slag met persoonsgerichte zorg

Ouderenpsychiatrie

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) ondersteunt organisaties en hulpverleners om de best mogelijke zorg te leveren aan ouderen met psychiatrische problemen. Dit vraag namelijk om een andere benadering, zowel in beleid als behandeling en zorg.

> Ouderen met psychiatrische problemen

Kennisinfrastructuur verbeteren

We werken aan betere uitwisseling van kennis tussen de ouderenzorg en de ggz, om zo de zorg voor ouderen met psychische problemen te verbeteren.

> Lees meer

Monitor Woonvormen Dementie

Hoe kunnen verpleeghuizen de best mogelijke zorg bieden aan mensen met dementie? Met deze monitor brengen we dat in kaart en ondersteunen we zorginstellingen hierbij.

>Lees meer

Informatie per onderwerp

Vind uitgebreide informatie voor professionals over ouderen, middelengebruik en mentale gezondheid.

Dossiers

Trainingen en evenementen

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.

Actueel