Actueel | Nieuws |

Samenwerking tussen alle beleidsdomeinen kan mentale gezondheid op bevolkingsniveau verbeteren

16 Europese organisaties pleiten voor het meewegen van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen

We moeten meer stilstaan bij—en actie ondernemen op—hoe overheidsbeleid buiten de zorg de mentale gezondheid beïnvloedt. Dat is de gedeelde visie van 16 partijen in Europa, waaronder het Trimbos-instituut. Zij presenteerden hun visie aan de Europese Commissie in Luxemburg op 19 april 2023.

Het gezamenlijke rapport rondom het belang van “mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen” (in het Engels: Mental Health in All Policies of MHiaP) werd opgesteld door de EU Health Policy Platform Thematic Network. Onder meer Mental Health Europe, EuroHealthNet, het Trimbos-instituut en UNICEF waren betrokken bij het schrijven ervan.

Actie nodig

Om de mentale gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen terug te dringen, kunnen de Europese Unie en Europese landen verschillende acties ondernemen. Zo moeten zij mentale gezondheid benaderen op een integrale, domeinoverstijgende manier en aanpakken en interventies gericht op de leefomgeving versterken, op lokaal, landelijk en Europees niveau.

Joint statement

Met deze gezamenlijke joint statement roepen Mental Health Europe en het Trimbos-instituut samen met andere partijen op tot het belang van Mental Health in all Policies. De MHiAP-benadering benadrukt onder andere de impact van beleid op determinanten van mentale gezondheid en streeft ernaar ongelijkheden op het gebied van mentale gezondheid te verminderen.

In de joint statement staan aanbevelingen voor de EU over hoe mentale gezondheid kan worden geïntegreerd in alle andere beleidsdomeinen, dus ook domeinen die traditioneel niet met gezondheid of zorg worden geassocieerd. Het statement geeft ook voorbeelden van programma’s die deze aanpak volgen en instrumenten die deze aanpak kunnen faciliteren.

Wil uw organisatie de verklaring onderschrijven? Dat kan tot 22 mei via onderstaande link.

Verdere uitwerking in Nederland

Trimbos werkt momenteel aan een beknopte kennissynthese over de implementatie van integraal werken in lokaal beleid op mentale gezondheid, toegespitst op de Nederlandse context.

Bekijk de gezamenlijke verklaring op de website van  Mental Health Europe

 

 

Laura Shields - Zeeman
Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, Trimbos